Journalistiliitto haluaa tulevien neljän vuoden aikana varmistaa median toimintaedellytykset, vahvistaa työehtosopimuksiin perustuvia työmarkkinoita ja turvata neuvottelumandaatin kehittämällä liiton yhtenäisyyttä. Painopisteet löytyvät valtuuston tänään hyväksymästä Journalistiliiton toiminta- ja talousohjelmasta vuosille 2023–2026.   

Laadukas media suojaa valheilta 

Toimiva media on olennainen osa Suomen huoltovarmuutta. Luotettava journalismi ja laadukkaat oppimateriaalit ovat paras lääke disinformaatiota vastaan. Ilman riippumatonta, hyvinvoivaa mediaa ei ole tasa-arvoista oikeusvaltiota eikä kansalaisvapauksia. Tiedotusvälineet turvaavat omalta osaltaan Suomen selviytymistä ja menestystä muuttuvassa ja ajoittain arvaamattomassa maailmassa. 

Journalistiliitto haluaa parantaa media-alan toimintaedellytyksiä ajamalla muun muassa arvonlisäveron laskua lehdille ja kirjoille sekä pohjoismaisen mallin mukaista mediatukijärjestelmän käyttöönottoa Suomessa. 

Arvostuksen pitää näkyä palkassa 

Työehtosopimukset ovat hyvän työelämän edellytys ja yksi suomalaisen yhteiskunnan menestystekijöistä. Sopimukset tuovat ennustettavuutta ja takaavat reilun kilpailun myös työnantajille. Liitto on valmis tarvittaessa taistelemaan työehtosopimusten syntymisen puolesta. 

Liitto haluaa uudistaa palkkausjärjestelmiä vastaamaan tätä päivää. ”Jäsenillämme on koulutuksen ja kokemuksen synnyttämää ammattitaitoa, joka on alan menestymisen elinehto. Arvostuksen pitää näkyä työoloissa ja palkoissa”, ohjelmassa linjataan.  

Liitto hakee työehtosopimuksiin ostovoiman kehityksen turvaavia palkankorotuksia ja työsuhteen muiden ehtojen parannuksia. Liitto huolehtii epätyypillisissä ja vakituisissa työsuhteissa sekä freelancereina ja yrittäjinä työskentelevien jäsenten eduista. Yrittäjien osuus liiton jäsenistä kasvaa jatkuvasti.  

Laaja jäsenkunta tuo vaikutusvaltaa 

Korkea järjestäytymisaste ja toimitusosastot ovat Journalistiliiton vaikutusvallan perusta. ”Liiton kehitystyössä painotamme toimitusosastojen aktivointia. Erityistä huolta kannamme niistä aloista ja työpaikoista, joissa järjestäytymisaste on matala”, suunnitelmassa linjataan.  

Jäsenkuntamme monipuolistuu, laajenee ja laajentuessaan vahvistaa liittoa, mikä antaa mandaatin neuvotella media-alan sopimuksista ja puhua media-alan äänellä.  

Liitto parantaa tulevina vuosina jäsenhankintaa ottamalla yhteyttä alalle tuleviin opiskelijoihin ja uusiin työntekijöihin sekä freelancereihin ja tarjoamalla jäsenyyttä Journalistiliitossa. ”Kenenkään ei pidä jäädä liiton ulkopuolelle siksi, että jäsenyyttä ei ole tarjottu. Jäseneksi liittymisen pitää olla vaivatonta”, suunnitelma summaa.