Uutiset / 23.05.2018

Tietosuoja-asetus ei anna oikeutta puuttua journalistien työhön

EU:n uutta tietosuoja-asetusta on noudatettava perjantaista 25. toukokuuta alkaen. Journalistiliiton saamien tietojen mukaan useita toimituksia on tietosuoja-asetukseen vedoten lähestytty vaatimuksilla muuttaa jo julkaistuja juttuja tai poistaa niistä henkilötietoja. Asetus ei kuitenkaan anna yleisölle uusia oikeuksia, jotka vaikuttaisivat toimitusten työhön. ”Tietosuoja-asetus ei anna kenellekään oikeutta puuttua journalistien työhön. Kukaan ei voi saada esimerkiksi nimeään poistetuksi jutusta vetoamalla tietosuoja-asetukseen”, Journalistiliiton lakimies Hannu Hallamaa sanoo. Harkinta asiassa on edelleen toimituksilla. Tietosuoja-asetuksessa säädetään laajasta journalismia koskevasta poikkeuksesta, jonka ansiosta asetuksen vaikutukset toimittajien työhön ovat vähäiset. Tilanne ei muutu nykyiseen verrattuna käytännössä lainkaan. ”Ihmisellä ei edelleenkään ole oikeutta saada toimitukselta tietoa siitä, onko toimituksella kerättynä hänestä jotakin tietoa, eikä siten myöskään oikeutta saada tietoa siitä, mitä varten tieto on kerätty, tai vaatia toimitusta lopettamaan häntä koskevien tietojen käsittelemistä ja tietojen poistamista toimituksen järjestelmistä.” LUE KATTAVA TIETOPAKETTI: TIETOSUOJA-ASETUS VAIKUTTAA JOURNALISTIEN TYÖHÖN VAIN VÄHÄN  

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.