EU:n uutta tietosuoja-asetusta on noudatettava perjantaista 25. toukokuuta alkaen.

Journalistiliiton saamien tietojen mukaan useita toimituksia on tietosuoja-asetukseen vedoten lähestytty vaatimuksilla muuttaa jo julkaistuja juttuja tai poistaa niistä henkilötietoja.

Asetus ei kuitenkaan anna yleisölle uusia oikeuksia, jotka vaikuttaisivat toimitusten työhön.

”Tietosuoja-asetus ei anna kenellekään oikeutta puuttua journalistien työhön. Kukaan ei voi saada esimerkiksi nimeään poistetuksi jutusta vetoamalla tietosuoja-asetukseen”, Journalistiliiton lakimies Hannu Hallamaa sanoo.

Harkinta asiassa on edelleen toimituksilla.

Tietosuoja-asetuksessa säädetään laajasta journalismia koskevasta poikkeuksesta, jonka ansiosta asetuksen vaikutukset toimittajien työhön ovat vähäiset. Tilanne ei muutu nykyiseen verrattuna käytännössä lainkaan.

”Ihmisellä ei edelleenkään ole oikeutta saada toimitukselta tietoa siitä, onko toimituksella kerättynä hänestä jotakin tietoa, eikä siten myöskään oikeutta saada tietoa siitä, mitä varten tieto on kerätty, tai vaatia toimitusta lopettamaan häntä koskevien tietojen käsittelemistä ja tietojen poistamista toimituksen järjestelmistä.”

LUE KATTAVA TIETOPAKETTI: TIETOSUOJA-ASETUS VAIKUTTAA JOURNALISTIEN TYÖHÖN VAIN VÄHÄN