Euroopan komissio on hyväksynyt suuntaviivat, joiden mukaan yksinyrittäjät voivat tietyissä olosuhteissa neuvotella kollektiivisesti rikkomatta EU:n kilpailusääntöjä.

Suuntaviivat koskevat freelancereita ja yksinyrittäjiä, jotka ovat komission mukaisesti riippuvaisia toimeksiantajasta ja joiden työskentely rinnastuu palkansaajaan.

Kollektiivinen neuvotteluoikeus on Journalistiliiton mukaan paras tapa parantaa freelancereiden ja itsensätyöllistäjien työoloja. ”Liitto tutustuu suuntaviivoihin tarkemmin ja selvittää, miten käytännössä yksinyrittäjien kollektiivista neuvotteluoikeutta lähdetään toteuttamaan”, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

EU-komission tiedotteen mukaan yksinyrittäjät voivat käydä yhdessä neuvotteluja työolojensa parantamiseksi, jos he ovat työntekijöihin rinnastettavassa tilanteessa tai jos heidän neuvotteluasemansa on heikko verrattuna esimerkiksi taloudellisesti vahvempaan yritykseen.

Tällaisissa olosuhteissa yksinyrittäjät eivät siis rikkoisi EU:n kilpailusääntöjä, vaikka neuvottelisivatkin kollektiivisesti. EU-komissio seuraa, miten suuntaviivat huomioidaan kansallisella tasolla.

Suurin osa freelance-journalisteista työskentelee rinnakkain työsuhteisteisten journalistien kanssa. Itsensätyöllistäjät ovat selvästi heikommassa neuvotteluasemassa, ja siksi heidän taloudellinen asemansa media-alalla on huomattavasti heikompi kuin alan työsuhteisilla.

EU-komission uutinen asiasta 29.9.2022: Komissio hyväksyy yksinyrittäjien työehtosopimuksia koskevat suuntaviivat

 

Aiempia Journalistiliiton kannanottoja:

22.2.2022 Journalistiliitto EU-komissiolle: kollektiivinen neuvotteluoikeus parantaa parhaiten freelancerien työoloja

15.12.2021 Itsensätyöllistäjien neuvotteluoikeus etenee EU:ssa

4.2.2021 Journalistiliitto EU-komissiolle: itsensätyöllistäjille kollektiivinen neuvotteluoikeus