Uutiset / 22.08.2017

SJL: kaupallisen median tuen pitäisi olla nykyistä korkeampi

Suomen Journalistiliitto (SJL) on toimittanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta. SJL kannattaa valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaista kaupallisen tv-uutistoiminnan tukea. Tuen taso on kuitenkin merkittävästi matalampi kuin kaupallisen television tulevaisuutta ja rahoitusta pohtineen työryhmän aiemmassa mietinnössä. Työryhmä oli esittänyt noin kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa sisältävää kolmen vuoden tukiohjelmaa. Valtion budjetissa on kuitenkin varattu tähän suoraan käytettäväksi vain miljoona euroa kertaluontoisesti. Journalistiliiton mielestä tuen pitäisi olla korkeampi. Esimerkkinä voitaisiin seurata muita Pohjoismaita, joissa vastaavat tuet ovat paljon korkeampia kuin Suomessa.   LIITE: Journalistiliiton lausunto

Katso myös

Kaikki uutiset

Leikkaukset media-alalla rapauttavat Suomen kokonaisturvallisuutta

Journalistiliitto varoittaa Yleisradioon kaavailtujen ja muiden media-alalle kohdistuvien leikkausten vaikutuksista Suomen kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen.

”Modernit sodat alkavat usein informaatiovaikuttamisella. Onko Suomella varaa nakertaa omaa huoltovarmuuden infrastruktuuriaan heikentämällä median toimintaedellytyksiä”, kysyy Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Valtuuston kyselytunnilla keskustelua häirinnästä, palkka-avoimuudesta ja tasa-arvosta

Helsingissä koolla oleva valtuusto keskusteli häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta työpaikoilla – ja siitä, miten siihen voitaisiin puuttua.

Osastot saavat lisää rahaa toimintaansa

Journalistiliiton valtuusto päätti korottaa niin kutsuttua osastopalautuksen perusavustusta 30 prosenttia vuoden 2025 alusta.