Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

SJL: kaupallisen median tuen pitäisi olla nykyistä korkeampi

Suomen Journalistiliitto (SJL) on toimittanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta. SJL kannattaa valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaista kaupallisen tv-uutistoiminnan tukea. Tuen taso on kuitenkin merkittävästi matalampi kuin kaupallisen television tulevaisuutta ja rahoitusta pohtineen työryhmän aiemmassa mietinnössä.

Työryhmä oli esittänyt noin kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa sisältävää kolmen vuoden tukiohjelmaa. Valtion budjetissa on kuitenkin varattu tähän suoraan käytettäväksi vain miljoona euroa kertaluontoisesti.

Journalistiliiton mielestä tuen pitäisi olla korkeampi. Esimerkkinä voitaisiin seurata muita Pohjoismaita, joissa vastaavat tuet ovat paljon korkeampia kuin Suomessa.

 

LIITE: Journalistiliiton lausunto