Suomen Journalistiliitto (SJL) on toimittanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta. SJL kannattaa valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaista kaupallisen tv-uutistoiminnan tukea. Tuen taso on kuitenkin merkittävästi matalampi kuin kaupallisen television tulevaisuutta ja rahoitusta pohtineen työryhmän aiemmassa mietinnössä.

(lisää…)