Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

FJF: Högre stöd för kommersiella tv-nyheter

Finlands Journalistförbund (FJF) har gett ett utlåtandet åt trafik- och kommunikationsministeriet. Utlåtandet gäller stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet i som sänds på kanaler i allmänhetens intresse. 

FJF understöder statsrådets utkast till att stödja kommersiella tv-nyheter. I utlåtandet är storleken på stödet ändå betydligt mindre än det som föreslogs av den arbetsgrupp som leddes av riksdagsman Harry Harkimo och som utredde finansiering av och framtidsutsikterna för kommersiell tv-nyhetsverksamhet. (Du hittar trafik- och kommunikationsministeriets pressinfo här).

Arbetsgruppen föreslog ett stödprogram på åtta miljoner euro som skulle betalas ut under en period på tre år. I statens budget har regeringen reserverat endast en miljon euro för detta ändamål. Stödet skulle vara en engångsbetalning.

Journalistförbundet anser att stödet borde vara större. Förbundet anser också att man borde följa samma linje som i de övriga nordiska länderna där stöden till medier är betydligt högre än i Finland.

FJF:s utlåtande hittar du här (på finska).