Generell / 24.08.2017

FJF: Högre stöd för kommersiella tv-nyheter

Finlands Journalistförbund (FJF) har gett ett utlåtandet åt trafik- och kommunikationsministeriet. Utlåtandet gäller stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet i som sänds på kanaler i allmänhetens intresse.  FJF understöder statsrådets utkast till att stödja kommersiella tv-nyheter. I utlåtandet är storleken på stödet ändå betydligt mindre än det som föreslogs av den arbetsgrupp som leddes av riksdagsman Harry Harkimo och som utredde finansiering av och framtidsutsikterna för kommersiell tv-nyhetsverksamhet. (Du hittar trafik- och kommunikationsministeriets pressinfo här). Arbetsgruppen föreslog ett stödprogram på åtta miljoner euro som skulle betalas ut under en period på tre år. I statens budget har regeringen reserverat endast en miljon euro för detta ändamål. Stödet skulle vara en engångsbetalning. Journalistförbundet anser att stödet borde vara större. Förbundet anser också att man borde följa samma linje som i de övriga nordiska länderna där stöden till medier är betydligt högre än i Finland. FJF:s utlåtande hittar du här (på finska).

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.