Uutiset / 15.05.2019

Pressikortti, työttömyysturvaa, apua ongelmiin: Jäsenten tyytyväisyys Journalistiliittoon nousussa

Journalistiliitto teki kevään aikana jäsenkyselyn, jossa selvitettiin jäsenistön ajatuksia ja toiveita liiton toiminnasta. Jäsenkysely tehdään kahden vuoden välein. Pressikortti on edellisen tutkimuksen jälkeen ohittanut ansiosidonnaisen tytöttömyysturvan jäsenyyden tärkeimpänä syynä. Tutkimuksen mukaan neljä jäsenyyden kannalta tärkeintä tekijää ovat pressikortti, ansiosidonnainen työttömyysturva, työehtosopimuksista neuvotteleminen ja avun saaminen ongelmatilanteissa. ”Sähköisen jäsenkorttisovelluksemme onnistunut lanseeraus on varmasti yksi syy siihen, että pressikorttia pidetään entistäkin tärkeämpänä”, sanoo Journalistiliiton palvelujohtaja Simon Huldén.  ”Lisäksi pressikortin tärkeyttä nostaa aika, jota elämme. Melkein kuka tahansa voi sanoa olevansa toimittaja, mutta jyvät erottuvat akanoista myös pressikortin avulla.” Työsuhteessa olevat ja työttömät jäsenet korostivat kyselyssä työttömyysturvan merkitystä, kun taas freelancereiden sekä yrittäjien ja opiskelijoiden keskuudessa pressikortti on tärkein tekijä liittoon kuulumisessa. Laki- ja työsuhdeneuvonta, ammattietiikan vaaliminen ja edistäminen sekä työajoista ja lomista sopiminen ovat asioita, joissa liitto on jäsenten mukaan onnistunut hyvin. Noin kaksi vastaajaa kolmesta näkee liiton onnistuneen näissä tehtävissä kiitettävästi tai hyvin. Parantamisen varaa on jäsenten mielestä pätkätöitä ja muita uusia työmuotoja tekevien edunvalvonnassa, itsensätyöllistäjien aseman parantamisessa ja jäsenten ansiotason turvaamisessa. Liiton jäsenpalveluista ja –eduista laki- ja työsuhdeneuvonta on jäsenten mielestä selvästi tärkein. Sitä pitää tärkeänä neljä vastaajaa viidestä. ”Kyselyn avovastauksista on luettavissa suuri määrä jäsenten kiitoksia siitä, että apua on saanut liiton laki- ja työehtoasiamiehiltä asiantuntevasti ja nopeasti. Kiitosta saavat sekä arki-iltapäivien puhelinpäivystys että lakimiessähköposti”, sanoo liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen. Koulutuksista kiinnostavimmiksi arvioitiin omalle ammattiryhmälle räätälöidyt koulutukset. Myös verkostoituminen ja muiden jäsenten tapaaminen koulutustilaisuuksissa kiinnostavat jäseniä. Journalistin sisältöön ollaan tyytyväisiä: 78 prosenttia vastaajista sanoi olevansa lehteen erittäin tai melko tyytyväinen. Erittäin tyytyväisten osuus on noussut kahden vuoden takaisesta. Mitä nuorempi jäsen, sitä tyytyväisempi hän on lehteen. Viidennes vastaajista saa mielestään erittäin hyvin tietoa liiton kannoista ja toiminnasta. Kaiken kaikkiaan tiedonsaamiseen ollaan melko tyytyväisiä: 87 prosenttia saa tietoa erittäin tai melko hyvin. ”Olemme aktiivisesti kehittäneet viestintää viime syksystä lähtien. Näköjään kannatti”, toteaa Journalistin päätoimittaja ja liiton viestintäyksikön johtaja Maria Pettersson. Adjektiivit tarpeellinen, asiantunteva ja luotettava kuvaavat jäsenten mielestä Journalistiliittoa. Jäsenten mielikuva liitosta on myönteisempi kuin vuoden 2017 edellisessä tutkimuksessa. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.