Uutiset / 15.05.2019

Pressikortti, työttömyysturvaa, apua ongelmiin: Jäsenten tyytyväisyys Journalistiliittoon nousussa

Journalistiliitto teki kevään aikana jäsenkyselyn, jossa selvitettiin jäsenistön ajatuksia ja toiveita liiton toiminnasta. Jäsenkysely tehdään kahden vuoden välein. Pressikortti on edellisen tutkimuksen jälkeen ohittanut ansiosidonnaisen tytöttömyysturvan jäsenyyden tärkeimpänä syynä. Tutkimuksen mukaan neljä jäsenyyden kannalta tärkeintä tekijää ovat pressikortti, ansiosidonnainen työttömyysturva, työehtosopimuksista neuvotteleminen ja avun saaminen ongelmatilanteissa. ”Sähköisen jäsenkorttisovelluksemme onnistunut lanseeraus on varmasti yksi syy siihen, että pressikorttia pidetään entistäkin tärkeämpänä”, sanoo Journalistiliiton palvelujohtaja Simon Huldén.  ”Lisäksi pressikortin tärkeyttä nostaa aika, jota elämme. Melkein kuka tahansa voi sanoa olevansa toimittaja, mutta jyvät erottuvat akanoista myös pressikortin avulla.” Työsuhteessa olevat ja työttömät jäsenet korostivat kyselyssä työttömyysturvan merkitystä, kun taas freelancereiden sekä yrittäjien ja opiskelijoiden keskuudessa pressikortti on tärkein tekijä liittoon kuulumisessa. Laki- ja työsuhdeneuvonta, ammattietiikan vaaliminen ja edistäminen sekä työajoista ja lomista sopiminen ovat asioita, joissa liitto on jäsenten mukaan onnistunut hyvin. Noin kaksi vastaajaa kolmesta näkee liiton onnistuneen näissä tehtävissä kiitettävästi tai hyvin. Parantamisen varaa on jäsenten mielestä pätkätöitä ja muita uusia työmuotoja tekevien edunvalvonnassa, itsensätyöllistäjien aseman parantamisessa ja jäsenten ansiotason turvaamisessa. Liiton jäsenpalveluista ja –eduista laki- ja työsuhdeneuvonta on jäsenten mielestä selvästi tärkein. Sitä pitää tärkeänä neljä vastaajaa viidestä. ”Kyselyn avovastauksista on luettavissa suuri määrä jäsenten kiitoksia siitä, että apua on saanut liiton laki- ja työehtoasiamiehiltä asiantuntevasti ja nopeasti. Kiitosta saavat sekä arki-iltapäivien puhelinpäivystys että lakimiessähköposti”, sanoo liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen. Koulutuksista kiinnostavimmiksi arvioitiin omalle ammattiryhmälle räätälöidyt koulutukset. Myös verkostoituminen ja muiden jäsenten tapaaminen koulutustilaisuuksissa kiinnostavat jäseniä. Journalistin sisältöön ollaan tyytyväisiä: 78 prosenttia vastaajista sanoi olevansa lehteen erittäin tai melko tyytyväinen. Erittäin tyytyväisten osuus on noussut kahden vuoden takaisesta. Mitä nuorempi jäsen, sitä tyytyväisempi hän on lehteen. Viidennes vastaajista saa mielestään erittäin hyvin tietoa liiton kannoista ja toiminnasta. Kaiken kaikkiaan tiedonsaamiseen ollaan melko tyytyväisiä: 87 prosenttia saa tietoa erittäin tai melko hyvin. ”Olemme aktiivisesti kehittäneet viestintää viime syksystä lähtien. Näköjään kannatti”, toteaa Journalistin päätoimittaja ja liiton viestintäyksikön johtaja Maria Pettersson. Adjektiivit tarpeellinen, asiantunteva ja luotettava kuvaavat jäsenten mielestä Journalistiliittoa. Jäsenten mielikuva liitosta on myönteisempi kuin vuoden 2017 edellisessä tutkimuksessa. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO

Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.