Generell / 16.05.2019

Medlemmarna nöjdare med Journalistförbundet

Presskortet, arbetslöshetsskyddet, kollektivsavtalsförhandlingarna och möjligheten att få hjälp i problematiska situationer är de viktigaste medlemstjänsterna för Journalistförbundets medlemmar. Det här berättar förbundets färska medlemsundersökning. Journalistförbundet lät under våren göra en medlemsundersökning, där målet var att få reda på medlemmarnas tankar om Journalistförbundet och önskemål om förbundets verksamhet. Medlemsundersökningen görs vartannat år. I undersökningen som gjordes för två år sedan uppgav de svarande att möjligheten till inkomstbunden arbetslöshetsersättning var en av de viktigaste orsakerna till att höra till förbundet. I år tog presskortet första plats. I medlemsundersökningen uppgav de svaranden särskilt fyra viktiga medlemstjänster: presskortet, den inkomstbundna arbetslöshetsersättningen, kollektivsavtalsförhandlingarna och möjligheten att få hjälp i problematiska situationer. "Lanseringen av det elektroniska medlemskortet och vår mobilapplikation är säkert en orsak till att presskortet känns ännu viktigare än tidigare", säger Simon Huldén, chef för medlemstjänster. "Dessutom påverkar tidsandan. Nästan vem som helst kan kalla sig journalist och presskortet är ett sätt att påvisa sin yrkesroll."

Ris och ros

Svaranden som är arbetslösa eller i ett arbetsförhållande sade att arbetslöshetsskyddet är en av de viktigaste orsakerna till att de hör till Journalistförbundet. För frilansar, företagare och studerande är presskortet viktigare. Medlemmarna tycker att Journalistförbundet lyckats bra med att förhandla om arbetstider och semestrar. Medlemmarna anser också att Journalistförbundet är bra på att främja yrkesetiken och på att ge juridisk rådgivning i frågor som berör arbetsavtal, upphovsrätt och andra avtal. Två av tre svarande säger att förbundet lyckats berömligt eller bra med dessa uppgifter. Däremot önskar medlemmarna att Journalistförbundet kunde bli bättre på intressebevakning som gäller egenanställda, korttidsanställda och personer med atypiska arbetsformer. Förbundet kunde också bli bättre på att trygga medlemmarnas inkomstnivå.

Juristjouren viktig

Av förbundets medlemstjänster är juristjouren den viktigaste. Fyra av fem svaranden tycker den är viktig. "I de öppna svaren har många medlemmar tackat för att de fått snabb och sakkunnig hjälp av Journalistförbundets jurister och ombud. Både telefonjouren (som är öppen vardagseftermiddagar) och möjligheten att skicka e-post fick många tack", säger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. I enkäten fanns också frågor om Journalistförbundets utbildningsutbud. De svarande var mest intresserade av skräddarsydda utbildningar för den egna yrkesgruppen. Möjligheten att på utbildningarna träffa andra medlemmar och få skapa nya nätverk intresserar också.

De flesta nöjda med Journalisten

Medlemmarna gillar Journalistens innehåll: 78 procent av de svarande sade att de är mycket nöjda eller rätt nöjda med tidningens innehåll. Andelen mycket nöjda har stigit sedan den förra medlemsundersökningen för två år sedan. De yngre medlemmarna är mest nöjda med Journalisten. En femtedel av de svarande sade att de får mycket bra information om förbundets ställningstaganden och verksamhet. Överlag verkar medlemmarna nöjda med informationen, 87 procent av de svarande sade att de får information mycket bra eller bra. "Vi har aktivt utvecklat vår kommunikation sedan hösten. Det har tydligen lönat sig", säger Journalistens chefredaktör Maria Pettersson som också är chef för förbundets kommunikationsenhet. Nödvändig, sakkunnig och pålitlig är adjektiv som beskriver Journalistförbundet. Medlemmarnas bild av förbundet är mer positiv i dag än vad den var under den förra undersökningen 2017. SAMMANDRAG AV MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN (PÅ FINSKA)

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.