Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Lehdistön neuvottelutulos saavutettu

Journalistiliitto ja Medialiitto ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen lehdistön työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa.

Lehdistön lomat säilyvät ennallaan (jouluvapaa palaa), kiky-tunnit poistuvat ja palkankorotus on yleisen linjan mukainen 3,3 prosenttia (28 kuukautta). Työnantaja saa oikeuden järjestää 7,5 tuntia palkallista koulutusta vuodessa nykyisen työajan lisäksi.

Sopimus syntyy vasta, kun Journalistiliiton ja Medialiiton päättäjät ovat hyväksyneet sopimuksen. Journalistiliiton valtuusto kutsutaan koolle ensi viikolla. Kun tulos on hyväksytty, kerromme tarkemmin työehtosopimuksen yksityiskohdista.

Förhandlingsresultat i pressen

Finlands Journalistförbund och Medieförbundet har nått ett resultat i förhandlingarna om pressens kollektivavtal.

För de anställda inom pressen sker inga förändringar i semesterdagarna (julledigheten kommer tillbaka) och konkurrenskraftstimmarna, de så kallade kiky-timmarna, slopas. Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen och blir 3,3 procent under 28 månader. Arbetsgivaren får årligen rätt att ordna 7,5 timmar betald utbildning utöver den nuvarande arbetstiden.

Ett nytt kollektivavtal uppstår först då Journalistförbundets och Medieförbundets beslutsfattande organ godkänt avtalet. Journalistförbundets fullmäktige behandlar resultatet på sitt möte nästa veckan. Vi redogör för detaljerna i kollektivavtalet när förhandlingsresultatet godkänts.