Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Förhandlingsresultat för pressen

Finlands Journalistförbund och Medieförbundet har nått ett resultat i förhandlingarna om pressens kollektivavtal.

För de anställda inom pressen sker inga förändringar i semesterdagarna (julledigheten kommer tillbaka) och konkurrenskraftstimmarna, de så kallade kiky-timmarna, slopas. Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen och blir 3,3 procent under 28 månader. Arbetsgivaren får årligen rätt att ordna 7,5 timmar betald utbildning utöver den nuvarande arbetstiden.

Ett nytt kollektivavtal uppstår först då Journalistförbundets och Medieförbundets beslutsfattande organ godkänt avtalet. Journalistförbundets fullmäktige behandlar resultatet på sitt möte nästa veckan. Vi redogör för detaljerna i kollektivavtalet när förhandlingsresultatet godkänts.