Generell / 11.02.2020

Förhandlingsresultat för pressen

Finlands Journalistförbund och Medieförbundet har nått ett resultat i förhandlingarna om pressens kollektivavtal. För de anställda inom pressen sker inga förändringar i semesterdagarna (julledigheten kommer tillbaka) och konkurrenskraftstimmarna, de så kallade kiky-timmarna, slopas. Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen och blir 3,3 procent under 28 månader. Arbetsgivaren får årligen rätt att ordna 7,5 timmar betald utbildning utöver den nuvarande arbetstiden. Ett nytt kollektivavtal uppstår först då Journalistförbundets och Medieförbundets beslutsfattande organ godkänt avtalet. Journalistförbundets fullmäktige behandlar resultatet på sitt möte nästa veckan. Vi redogör för detaljerna i kollektivavtalet när förhandlingsresultatet godkänts.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.