Lausunnot / 14.06.2017

Lähdesuoja turvattava tiedustelulainsäädännössä

”Uusi tiedustelulainsäädäntö on tarpeen, mutta se vaatii tarkennuksia. Lausunnolla olleet lakiesitykset eivät pysty takaamaan lähdesuojaa”, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Liitto on toimittanut oikeus-, puolustus- ja sisäministeriölle lausunnot uudesta tiedustelulainsäädännöstä. Ministeriöiden esittelemät lakiluonnokset ja mietinnöt koskevat siviili- ja sotilastiedustelua sekä tiedustelutoiminnan valvontaa. Tiedustelulainsäädäntöä valmistelleet työryhmät ovat ilmoittaneet uuden lainsäädännön keskeiseksi tavoitteeksi kansallisen turvallisuuden parantamisen. Journalistiliitto pitää tavoitetta hyvänä, mutta nykyisten luonnosten mukainen lainsäädäntö heikentää journalistin lähdesuojaa.  

Lähdesuojaa ei voi etukäteen tunnistaa

Esitetty tiedustelulainsäädäntö merkitsee sitä, että luottamuksellisen tietolähteen suojaa ei pystytä takaamaan. Vaikka tiedustelua ei saa kohdistaa lähdesuojan turvaamaan tietoon, viranomainen ei voi etukäteen tietää, mikä tieto on lähdesuojan alaista. Lakiesitysten mukaan lähdesuojan turvaamien tietojen käsittely ei myöskään käytännössä välttämättä tule journalistin tietoon. Journalistiliitto vaatii lausunnoissaan lakiesityksiin muun muassa täsmällisempiä muotoiluja sekä velvollisuutta toimittaa journalisteille tiedot kaikista tilanteista, kun toimitukselliseen viestintään on puututtu. Myös virkavastuu lain rikkomisesta on säädettävä täsmällisemmin kuin nykyisissä luonnoksissa esitetään. Lähdesuojalla tarkoitetaan journalistin tai julkaisijan oikeutta pitää tietolähteensä salassa. Ilman toimivaa lähdesuojaa monet yhteiskunnalliset epäkohdat jäävät piiloon julkisuudelta. Lähdesuojan heikennykset merkitsevät myös sananvapauden ja demokratian heikkenemistä. ”Lähdesuoja on journalistisen työn ja kansalaisten oikeusturvan ehdoton edellytys. Media ei pysty valvomaan vallankäyttäjiä, jos vallankäyttäjät voivat seurata journalistista tietoliikennettä”, puheenjohtaja Aho toteaa. Asiasta kertoo lisää perjantaina 16. kesäkuuta ilmestyvä Journalisti.  

LIITTEET:


Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Journalistiliitto pitää pyrkimystä ohjata sovittelutoiminnan sisältöä ja rajoittaa valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia sovintoehdotusten tekemiseen lainsäädännöllä haitallisena. Journalistiliiton 19.6.2024 antama lausunto luettavissa tästä.

Lausunto selvityksestä Suomen malli tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteeksi

Journalistiliiton lausunto löytyy tästä pdf-liitteestä.

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.