Uutiset / 08.04.2021

Journalistiliitto: Mediatuki välttämätön tiedonvälitykselle

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä luovutti tänään 8.4. esityksen mediatuesta liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle. Esitys on luettavissa ministeriön nettisivuilla. Journalistiliitto pitää pysyvää mediatukea välttämättömänä. Median tukeminen tukee sitä, että Suomessa on tarjolla monimuotoista, kotimaista journalismia. Raportin luovuttanut työryhmä ovat tuen tärkeydestä yhtä mieltä. Tukea olisi kolmenlaista. Tärkein ja suurin niistä olisi toimituksellinen tuotantotuki. Tukea käytettäisiin journalistiseen työhön, esimerkiksi journalistien palkkaamiseen tai freelance-työn ostoon. Kehittämistukea voitaisiin myöntää tiedotusvälineiden kehittämishankkeisiin ja kokonaan uusille tiedotusvälineille. Kolmas tuki olisi suunnattu monikulttuuriseen ja –kielelliseen tiedonvälitykseen. ”Mediatuen tarkoitus on tukea tiedonvälitystä sekä parantaa journalismin laatua ja lisätä sen kattavuutta”, sanoo työryhmässä mukana ollut Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. ”Jos mediaa ei nyt tueta, se on erittäin merkittävä päätös.” ”Journalistien määrä kaupallisessa mediassa on kymmenen viime vuoden aikana vähentynyt reilusti yli 30 prosenttia. Tilanne on kestämätön, sillä suomalainen demokratia ei toimi ilman suomalaista journalismia. Tuki on suunnattu nimenomaan journalistiseen työhön, uutisten ja ajankohtaissisällön tuottamiseen. Se on tukea demokratialle.” Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa ei enää ole pysyvää journalismin tukea. Journalismia tuetaan muissa Pohjoismaissa vuosittain 50–80 miljoonalla eurolla. Nyt esitetyllä mediatuella on tarkoitus korjata tilanne. ”Suomeen tarvitaan mediatukijärjestelmä muiden Pohjoismaiden tapaan. Suomalaisilla on oikeus saada suomalaisesta näkökulmasta tuotettua tietoa niin oman paikkakuntansa kuin koko Suomen, EU:n ja maailman asioista”, Aho sanoo. ”Päätös median tukemisesta löytyy jo hallitusohjelmasta. Päätös mediatuesta tarvitaan nyt. Median jättäminen vaille tukea olisi tässä tilanteessa vakava, vaarallinen päätös”, Aho painottaa. Työryhmän esityksen mukaan monipuolinen ja luotettava tiedonvälitys vahvistaa demokratian lisäksi niin sivistystä kuin osaamistakin. Laadukas tiedonvälitys auttaa myös taistelussa disinformaatiota vastaan.   Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote mediatukiesityksestä.

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.