Generell / 08.04.2021

Journalistförbundet: Mediestödet behövs för demokratin

En arbetsgrupp som tillsatts av Trafik- och kommunikationsministeriet överlämnade 8 april 2021 sitt förslag till ett permanent mediestöd till trafik- och kommunikationsminister Timo Harakka. Förslaget är publicerat på ministeriets webbplats. Journalistförbundet anser att ett permanent mediestöd är nödvändigt. Att stödja medierna är att stödja mångsidig, inhemsk journalistik. Arbetsgruppen som skrivit rapporten anser också att ett permanent stöd är viktigt. I förslaget ingår tre olika former av stöd. Arbetsgruppen föreslår ett redaktionellt produktionsstöd som huvudsaklig stödform för journalistiken. Stödet kunde till exempel användas för att anställa journalister eller för att köpa in frilansmaterial. Som en annan stödform föreslås utvecklingsstöd som kan beviljas förutom nya medier också projekt för utveckling av medier som redan är verksamma. Arbetsgruppen föreslår dessutom ett särskilt stöd till ickekommersiella medier. Modellen ska främja en tillförlitlig, mångsidig och samhälleligt betydande informationsförmedling "Målet med mediestödet är att stödja informationsförmedlingen och att förbättra kvaliteten på journalistiken. Ifall medierna inte stöds nu är det ett mycket betydelsefullt beslut", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho som var med i arbetsgruppen. Hon konstaterar att antalet journalister som jobbar för kommersiella medier minskat med mer än en tredjedel under de senaste tio åren. "Situationen är ohållbar. Den finländska demokratin fungerar inte utan finländsk journalistik. Stödet riktas till det journalistiska arbetet, för nyheter och aktualitetsprogram. det är ett stöd för demokratin", säger Aho. I motsats till de övriga nordiska länderna finns det inte ett permanent mediestöd i Finland. I de övriga nordiska länderna stöds journalistiken med 50–80 miljoner euro per år. "Vi behöver ett stödsystem för medierna, på samma sätt som i de övriga nordiska länderna. Finländarna har rätt att få information, som gjorts ur ett finländskt perspektiv, och som handlar om det som händer i Finland, EU och resten av världen. Ett beslut om ett mediestöd finns redan i regeringsprogrammet. Nu är det dags att fatta beslut som gör att mediestödet blir verklighet", säger Aho. Trafik- och kommunikationsministeriets pressmeddelande.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.