Uutiset / 01.12.2017

Journalistiliitto jätti lakkovaroituksen elokuva- ja tv-tuotantoihin

Journalistiliitto on jättänyt valtakunnansovittelijalle lakkovaroituksen ja julistanut elokuva- ja tv-tuotannoille ylityökiellon. Kuva:
Suomen Journalistiliitto on jättänyt valtakunnansovittelijalle lakkovaroituksen, joka koskee elokuva- ja tv-tuotantojen työehtosopimuksen piiriin kuuluvia työtehtäviä. Sopimusalalla on noin tuhat työntekijää. Työnseisaus alkaa 15.12. kello 13 ja päättyy 16.12. kello 23.59, mikäli sovintoa ei saada ennen sitä. Työnseisauksen kohteena ovat kaikki Suomen elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöt. Journalistiliitto on myös julistanut alalle ylityökiellon, joka alkaa perjantaina 1. joulukuuta kello 13. Työtaistelutoimet koskevat sekä liittoihin järjestäytyneitä että järjestäytymättömiä työntekijöitä ja tuotantoyhtiöitä. Vastaavista työtaistelutoimista on päättänyt myös Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME.

”Ehtoja oli mahdotonta hyväksyä”

Työriita koskee elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen solmimista. Työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt 31.10.2017, eikä neuvotteluissa ole saavutettu yksimielisyyttä uuden työehtosopimuksen sisällöstä. ”Paltan esitys oli kahden vuoden sopimuskausi palkankorotuksilla, jotka sovitaan paikallisesti. Jos ei sovita, palkkoja olisi korotettu vuosittain 0,6 prosentin yleiskorotuksella. Paikallinen sopiminen on hankalaa, kun koko alalla vain yhdellä yrityksellä on luottamusmies. Paltan esitys oli kestoltaan työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen, mutta tasoltaan vain noin kolmannes siitä. Näitä ehtoja oli mahdotonta hyväksyä”, taustoittaa Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen. ”Ja näin ollen oli nähtävissä, että ratkaisuun ei päästä neuvottelemalla.” Neuvottelutapaamisia oli syyskuun lopulta alkaen kaikkiaan 14. ”Viimeisenä vaihtoehtona esitimme lyhyttä sopimusta ilman tekstimuutoksia ensi keväälle. Siinä olisi sovittu vain tämän kauden palkankorotuksista. Paltalle tämä malli ei kelvannut”, Savolainen sanoo.   Lisätietoja: Petri Savolainen edunvalvontajohtaja, Journalistiliitto 050 534 2485 petri.savolainen@journalistiliitto.fi LIITE: Ohjeet ylityökiellosta elokuva- ja tv-tuotannoissa

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.