Nyheter / 01.12.2017

Strejkvarsel och övertidsblockad inom film- och tevebranschen

Journalistiliitto on jättänyt valtakunnansovittelijalle lakkovaroituksen ja julistanut elokuva- ja tv-tuotannoille ylityökiellon. Bild:
Finlands Journalistförbund har lämnat in strejkvarsel hos riksförlikningsmannen. Strejkvarslet gäller arbete som omfattas av kollektivavtalet för film- och tevebranschen. Kring tusen anställda inom avtalsbranschen berörs. Arbetsstopp inleds 15 december klockan 13.00 och upphör 16 december klockan 23.59 ifall parterna inte når en överenskommelse. Strejken gäller alla produktionsbolag inom film- och tevebranschen. Journalistförbundet har också utlyst övertidsblockad inom branschen. Övertidsblockaden inleds fredagen den 1 december klockan 13.00. Stridsåtgärderna gäller både anställda och produktionsbolag som organiserat sig liksom oorganiserade anställda och produktionsbolag. Också Teater- och mediearbetarna i Finland (Teme), har utlyst liknande stridsåtgärder. Kollektivavtalet upphörde att gälla 31 oktober 2017 och parterna har inte nått en överenskommelse om innehållet i det nya kollektivavtalet. ”Arbetsgivaren Palta (Arbetsgivarna för servicebranscherna) föreslog en två år lång avtalsperiod med löneförhöjningar som skulle avtalas om lokalt. Lönerna skulle ha höjts med en allmän höjning på 0,6 procent. Att förhandla lokalt är ändå svårt eftersom bara ett av företagen i branschen har en förtroendeman. Paltas förslag var i linje med lösningarna på arbetsmarknaden – när det gäller längden på avtalet. Men löneförhöjningarna var cirka en tredjedel av de förhöjningar som gäller på arbetsmarknaden generellt. Vi kunde inte godkänna dessa förslag”, säger Petri Savolainen, Journalistförbundets intressebevakningsdirektör. Han konstaterar därmed att det inte gick att förhandla sig fram till en lösning. Parterna träffades sammanlagt 14 gånger under höstens förhandlingar. För ytterligare information: Petri Savolainen intressebevakningsdirektör, Journalisförbundet 050 534 2485 petri.savolainen@journalistiliitto.fi

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.