Uutiset / 30.11.2023

Journalistiliiton valtuusto kävi laajan keskustelun luottamuskriisistä

Journalistiliiton valtuuston syyskokous kävi tänään 30.11. läpi liittoa kohdannutta kriisiä. Keskustelussa nousi esille faktoja, tunteita ja arvoja. Valtuutetuilla oli hyvin erilaisia ajatuksia siitä, miten liiton on palautettava uskottavuus ja luottamus. Valtuusto on liiton ylin päättävä elin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa.  

Lisäksi valtuusto hyväksyi kaksi pontta. Ensimmäisen mukaan liitto käy järjestelmällisesti läpi sen, miten tapauksen viestintä hoidettiin. Toisen ponnen mukaan liiton hallitus esittelee valtuuston kevätkokouksessa mitä on tehty jäsenviestinnän edistämiselle, viestinnän kriisivalmiudelle ja liiton entistä läpinäkyvämmälle tekijänoikeustyölle. 

Liitto viesti jo aiemmin siitä, että valtuusto keskusteli Maria Petterssonin tilanteesta ja äänesti luottamuksesta

Huoli liiton ja journalistien maineesta 

Puheenvuoroissa todettiin, että nyt ei enää puhuta Maria Petterssonin kirjasta, ei lähteytyksestä, eikä enää edes Tekijänoikeusneuvoston päätöksestä. “Tilanne on mennyt yli, on kyse kohusta, liiton maineesta ja uskottavuudesta. Me itse teemme näistä juttuja”, sanoi yksi valtuutettu.  

Puheenvuoroissa nostettiin esille huoli liiton maineesta, jonka koetaan tahriintuneen. Valtuutetut halusivat tietää, mitä liitto tekee maineen palauttamiseksi. 

“Kun liitto on sekä ammatillinen edunvalvojana, että alan etiikan puolustaja, kyse on valtavasta mainehaitasta journalismin tekijöille. Siksi asia menee ihon alle”, valtuutettu nosti esille.  

Liiton puheenjohtaja Hanne Aho vastasi, että nyt vaaditaan erityisiä toimia, miten voidaan rakentaa jäsenten luottamusta. Hän sanoi, että on epäonnistunut asian hoitamisessa.  

Liitto rakentaa jäsenten luottamusta 

Keskustelussa esitettiin huoli mahdollisesta jäsenkadosta. Tähän mennessä muutama jäsen on ilmoittanut eroavansa. Ahon mukaan tämä on asia, joka valtuuston jälkeen heti käydään läpi.  

“Jäsenet luottavat liiton perustyöhön, se tehdään mahdollisimman hyvin. Se on ydin. Meillä pitää olla erityisiä toimia, miten voidaan rakentaa jäsenten luottamusta”, Aho sanoo.  

Valtuustossa kysyttiin, miksi liiton hallitus antaa Maria Petterssonin jatkaa Journalisti-lehden päätoimittajana? Ahon mukaan hallitus arvioi miten hän on tehnyt työnsä tähän asti. “Hallitus ei äänestänyt, mutta ratkaisu ei ollut helppo eikä yksinkertainen.” Monet hallituksen jäsenet toistivat tämän.  

Pettersson pyysi valtuuston kokouksessa jälleen anteeksi

Puheenjohtaja Ahon mukaan on aivan varmaa, että tapahtuneesta tehdään tarkka analyysi. “Kyse on alan ja liiton luotettavuudesta ja uskottavuudesta, siksi on hyvä, että asiasta keskustellaan avoimesti.” 

Liitto ei lynkkaa somen perusteella 

Salissa nostettiin esille kysymys, tekeekö liitto päätöksiä ihmisten työsuhteista sosiaalisen median lynkkaustoiveiden perusteella? Yksi valtuutettu sanoi: “Ei tee, meidän pitää ajatella rationaalisesti, nähdä katumus, anteeksianto ja nähdä toive muutoksesta.“ Ja toinen valtuutettu: “Solidaarisuus on liiton kantava voima.”  

Liiton hallituksen jäsenet muistuttivat, että se ei voi alistaa päätöksiä kenenkään liiton työntekijän kohtaloista mihinkään huutoäänestykseen.  

Esille nousi myös kustannustoimittaminen ja kustannusala. Useammassakin puheenvuorossa muistutettiin liiton edustavan myös kustannustoimittajia. Valtuutettu nosti esille sen, että liitto puhuu myös kustannustoimittajien äänellä. 

Valtuusto vaati liittoa ja hallitusta tarttumaan kriisiin ja tekemään toimenpiteitä luottamuksen palauttamiseksi. “Virheitä on tehty, ja mokailtu,” valtuustosalissa todettiin. Tämä on tärkeä oppimisprosessi meille kaikille, keskustelussa summattiin.  


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.