Uutiset / 21.05.2021

Etätyö herätti keskustelua Journalistiliiton kyselytunnilla

Journalistiliiton valtuuston kokous alkoi perjantaina perinteisesti kyselytunnilla, jonka aikana valtuutetut voivat esittää kysymyksiä hallitukselle ja toimiston henkilökunnalle. Kevään 2021 kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua etätyöstä. Monet valtuutetut listasivat etätyön etuja ja haittoja sekä pohtivat, mitä Journalistiliitto voi tehdä säilyttääkseen etätyön hyvä puolet.  Monet työntekijät arvostavat rauhaa ja hiljaisuutta, lyhyempiä työmatkoja sekä parempia mahdollisuuksia yhdistää työ, perhe-elämä ja harrastukset. Monet valtuutetut kertoivat etäkokemuksista omalla työpaikallaan ja siitä, miten etätyön järjestelyistä on sovittu ja kuinka etätyö on edistänyt työntekijöiden jaksamista. Samaan aikaan pidettiin tärkeänä, että etätyöstä laaditaan selkeät pelisäännöt, jotta etätyöstä ei tule taakkaa eikä sitä joudu tekemään vasten tahtoaan. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen totesi, että liitto aikoo pitää asiaa esillä sekä työnantajien että Journalistiliiton jäsenten kanssa. Etätyöstä sovitaan paikallisesti työpaikoilla. Kyselytunnilla keskusteltiin myös EU:n tulevasta tekijänoikeusdirektiivistä. Juristi Sanna Nikula kertoi, että direktiivin implementointi eli toimeenpano viivästyy useissa maissa, myös Suomessa. Nikula totesi, että Journalistiliitto työskentelee sen eteen, että direktiivi olisi mahdollisimman edullinen tekijöille ja tekijänoikeuksien haltijoille. Liitto tekee yhteistyötä Tekijäoikeusfoorumin kanssa. Valtioneuvoston esitystä laista odotetaan ennen kesää. Valtuutetut tiedustelivat myös, miten valtuuston aloite freelancereiden työterveyshuollosta etenee. Aloitteen tarkoitus on selvittää, miten freelancereiden työterveyshuoltoa voisi parantaa. Juristi Hannu Hallamaa kertoi, että asia on selvityksessä. Liitto neuvottelee parhaillaan kahden työterveyshuoltoa tarjoavan yrityksen kanssa. Tavoitteena on esitellä malli ennen kesää 2021.

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.