Uusimmat

Elokuva- ja tv-alalle saatiin uusi työehtosopimus

Palvelualojen työnantajat PALTA, Suomen Journalistiliitto (SJL) sekä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) ovat hyväksyneet elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen. Uusi sopimus astuu voimaan 1. helmikuuta 2015.

Merkittävimpiä sopimukseen kirjattuja uudistuksia ovat joustava jaksotyöaika, paikallinen sopiminen sekä työpaikkatason yhteistyön ja luottamusmiesjärjestelmän kehittäminen. Työehtosopimus huomioi alan toimintaympäristön muutokset sekä vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja alan järjestäytymistä.

Sopimusta sovelletaan PALTAn jäsenyritysten palveluksessa oleviin elokuva- ja tv-tuotantoalalla työskenteleviin työntekijöihin. Työehtosopimus on voimassa 31.10.2016 saakka ja se noudattaa työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista kustannustasoa.

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo, että uusi sopimus ottaa entistä paremmin huomioon tv-tuotannoissa tehtävän työn.

”Seuraavaksi edellytämme, että tv-tuotantoyhtiöt tulevat laajasti uuden sopimuksen piiriin, jotta sopimuksesta vihdoin saataisiin yleissitova”, Savolainen sanoo.

Liitteenä sopimusteksti ja tänään allekirjoitettu neuvottelutulos.

Lisätietoja:

– työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, 040 705 0939, Palta

– edunvalvontajohtaja Petri Savolainen 050-534 24 85, SJL

– toiminnanjohtaja Ari Kiiras 040-5273233, Teme