Uutiset / 09.07.2019

Ei vain Saudi-Arabia – koko maailma on pettänyt journalistit

YK (IPS – Tharanga Yakupitiyage) ”Valtiolliset toimijat tappoivat tarkoituksella saudi-journalisti Jamal Khashoggin, ja sama kohtalo uhkaa enenevässä määrin journalisteja kaikkialla maailmassa”, YK:n erikoisraportoija Agnes Callamard sanoo selvityksessään Ihmisoikeusneuvostolle. Oikeudettomista, satunnaisista ja mielivaltaisista teloituksista raportoiva Callamard päätyi kuusikuukautisen tutkimuksen jälkeen siihen, että Saudi-Arabia on vastuussa Washington Postiin kirjoittaneen Khashoggin ”oikeudettomasta” murhasta. ”Murha vaati laajaa koordinaatiota sekä merkittäviä inhimillisiä ja taloudellisia resursseja. Sitä valvoivat, suunnittelivat ja tukivat korkea-arvoiset virkailijat ja se oli ennalta suunniteltu”, Callamard sanoi Ihmisoikeusneuvostolle. ”Oikeus elämään on kansainvälisen ihmisoikeuksien suojelun ytimessä. Jos kansainvälinen yhteisö jättää huomiotta murhan, joka oli tarkoitettu vaientamaan rauhanomaisen mielipiteen ilmaisun, se asettaa uhan alle suojeluperiaatteen, josta kaikki ihmisoikeudet riippuvat”, hän lisäsi. Koska surma tapahtui Turkissa konsulaatissa, sitä ei voida pitää sisäisenä asiana. Se rikkoo Wienin sopimusta konsulisuhteista, samoin kuin valtion alueen ulkopuolisen voimankäytön kieltoa rauhan aikana. Siten murha on kansainvälinen rikos. Callamard huomautti, että olisi tarpeen käynnistää YK:n rikostutkimus, jotta oikeus toteutuisi. Saudi-viranomaisten tekemä tutkimus oli murheellisen puutteellinen. ”Saudi-viranomaisten tutkimus ei puuttunut kysymykseen komentoketjusta. Ei ole kyse vain siitä, kuka määräsi tapon – rikosoikeudellinen vastuu voidaan johtaa suoraan tai epäsuoraan yllytykseen tai esto- ja suojeluvelvoitteessa epäonnistumiseen”, Callamard sanoi. Saudi-Arabian hallitus kiistää edelleen osallisuutensa ja torjuu uuden raportin. Saudien mielestä raportti pohjautuu ennakkoluuloihin ja jo ennalta päätettyihin johtopäätöksiin. Khashoggin brutaali murha on vain yksi tapaus monista. Journalistit ovat tähtäimessä ympäri maailman. ”Tämä teloitus sopii globaaliin journalistien, ihmisoikeuksien puolustajien ja poliittisten aktivistien surmien malliin.” Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan vuonna 2018 tapettiin 80 toimittajaa, 348 tuomittiin vankeuteen ja 60 otettiin panttivangiksi. Journalistit ovat ennennäkemättömän väkivallan kohteina. ”On selviä merkkejä, että valtiolliset ja yksityiset toimijat ovat alkaneet käyttää yhä aggressiivisempia taktiikkoja vaientaakseen lopullisesti kriitikkonsa. Kansainvälisen yhteisön täytyy ottaa vakavasti selvitykseni Khashoggin murhasta. Tuomitseminen on tärkeää, mutta se ei enää riitä. Kansainvälisen yhteisön täytyy vaatia vastuullisuutta ja sitä, ettei tapaus toistu. Vaikeneminen ja toimimattomuus vain lisää epäoikeudenmukaisuutta ja globaalia epävakautta”, Callamard vaati Ihmisoikeusneuvostolta. (Inter Press Service)

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.