Uutiset / 20.12.2017

Av-kääntäjillä ja työnantajilla vastakkaiset neuvottelutavoitteet

4. joulukuuta alkaneet neuvottelut av-käännöstoimistojen työehtosopimuksesta jatkuivat Journalistiliiton toimistolla keskiviikkona 20. joulukuuta. Tapaamiseen osallistui kääntäjiä, heitä edustavat ammattiliitot eli Suomen Journalistiliitto (SJL) ja Akavan Erityisalat (AE) sekä edustajat työnantajapuolelta eli käännöstoimistoista. Työntekijäpuoli on esittänyt muun muassa työssäjaksamisen turvaamista sillä, että työn päivittäinen määrä voisi olla enintään 250 repliikkiä tai 25 minuuttia ykköskäännöstä päivässä. Myös työtehtävien vaativuuserot on työntekijäjärjestöjen mielestä syytä määritellä työehtosopimuksessa nykyistä selkeämmin. SJL:n ja AE:n tavoitteena on myös määritellä sopimuksessa ei-työsuhteisia näennäisyrittäjiä koskevat hankintapalkkiot. Lisäksi liitot ovat esittäneet, että tessin nimi muutettaisiin nykyisestä av-käännöstoimistojen työehtosopimuksesta av-käännösalan työehtosopimukseksi.  

Työnantajan palkkaesitys ei yleisen linjan mukainen

Työnantajat eivät olleet keskiviikon tapaamisessa halukkaita puuttumaan hankintapalkkioihin ja vaativuuseroihin. He eivät myöskään rajaisi työtahtia nykyistä tarkemmin eivätkä muuttaisi sopimuksen nimeä. Toimistot esittivät myös, että kytkentä Yhtyneet-sopimukseen poistettaisiin työehtosopimuksesta. ”Sopimuksen erityissisältöä koskevat esitykset ovat meillä ja työnantajapuolella vastakkaiset”, kiteyttää Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen. Työnantaja toi pöytään esityksensä palkoista, joita korotettaisiin yhteensä 2,6 prosenttia vuosina 2018 ja 2019. ”Esitys ei ole yleisen linjan mukainen. Ennen kuin tekstikysymyksissä on edetty, emme ota sen enempää kantaa korotustasoihin”, Savolainen kommentoi.  

Tekstimuutokset pitkän sopimuskauden ehtona

Noin kahden vuoden sopimuskaudesta osapuolet ovat toistaiseksi samoilla linjoilla. Akavan Erityisalojen edunvalvontayksikön päällikkö Helena Lamponen kuitenkin huomauttaa, että SJL:n ja AE:n esittämät tekstimuutokset ovat edellytyksenä kaksivuotiselle sopimukselle. ”Jos emme saisi esittämiämme tekstejä sopimukseen, olisi syytä puhua merkittävästi lyhyemmästä sopimuskaudesta”, Lamponen sanoo. Neuvottelut on tarkoitus saattaa loppuun tammikuun aikana. Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutilannetta tammikuun kokouksissaan. Journalistiliiton hallituksen käsittely on 18. tammikuuta. Nykyinen työehtosopimus päättyy 31. joulukuuta 2017, mutta sen ehtoja sovelletaan uuden neuvottelutuloksen syntymiseen saakka. Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, Suomen Journalistiliitto, puh.  050 534 24 85 edunvalvontayksikön päällikkö Helena Lamponen, Akavan Erityisalat, puh. 040 631 7660

Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.