Uutiset / 05.12.2017

Av-käännösalan neuvotteluesitys tähtää mm. työtahdin keventämiseen

Neuvottelut av-kääntäjien työehtosopimuksesta alkoivat Journalistiliiton toimistolla maanantaina 4. joulukuuta. Neuvotteluavaukseen osallistui kääntäjiä sekä heitä edustavat ammattiliitot eli Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat. Työnantajapuolelta mukana oli edustajat kaikista av-käännöstoimistoista, jotka ovat mukana alan työehtosopimuksessa. Nämä yritykset ovat BTI Studios, Pre-Text, Rosmer International, Saga Vera ja Stellar Text. Lisäksi tapaamiseen osallistui edustaja SDI Mediasta, joka ei ole voimassa olevan sopimuksen piirissä. Kääntäjät jättivät työnantajille neuvotteluesityksensä, joka tähtää noin kaksivuotiseen, 1.1.2018 alkavaan sopimuskauteen. Yksi esityksen tärkeä teema liittyy aikapalkkaisten kääntäjien työssäjaksamiseen. Esityksen mukaan päivittäinen työmäärä voi olla päivässä enintään 250 repliikkiä tai 25 minuuttia ykköskäännöstä eli esitystä, joka käännetään ja ajastetaan ensimmäistä kertaa. Lisäksi kääntäjät tavoittelevat muun muassa hankintapalkkioiden piirissä oleville kääntäjille omaa liitettä sopimukseen sekä tehtävien vaativuuserojen täsmentämistä. Esityksiä palkankorotuksista liitot eivät ole vielä jättäneet.

Tes koetaan tärkeänä ja työtahti kovana

”Ennen neuvotteluja tehty tutkimus osoittaa, että kääntäjät kokevat työehtosopimuksen tärkeänä. Järjestöillä on siis vahva mandaatti neuvotella alan työehdoista”, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen. ”Saman tutkimuksen mukaan työtahti koetaan liian kovana, joten työmäärää on tarve rajata”, lisää Akavan Erityisalojen edunvalvonnan päällikkö Helena Lamponen. Av-kääntäjiä ovat muun muassa televisio- ja elokuvakääntäjät. Heidän ensimmäinen työehtosopimuksensa solmittiin keväällä 2015. Sen sopimuskausi päättyy 31.12.2017. Neuvottelut uudesta sopimuksesta jatkuvat 20. joulukuuta.   Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, puh.  050 534 24 85, Suomen Journalistiliitto edunvalvontayksikön päällikkö Helena Lamponen, puh. 040 631 7660, Akavan Erityisalat

Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.