Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Av-översättningsbranschen siktar på lättare arbetstakt

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för de audiovisuella översättarna inleddes i måndags (4.12) på Journalistförbundets kontor. I förhandlingarna medverkar översättare och deras förbund: Journalistförbundet och Akavas specialorganisationer.

Arbetsgivarsidan representeras av alla företag som omfattas av kollektivavtalet: BTI Studios, Pre-Text, Rosmer International, Saga Vera och Stellar Text. I mötet deltog också en representant för SDI Media, som inte omfattas av det kollektivavtal som gäller just nu.

Översättarna föreslår ett tvåårigt avtal med start 1 januari 2018. De föreslår också förändringar som skulle lätta på arbetstakten – en maximal arbetsmängd på högst 250 repliker eller 25 minuter för en förstagångsöversättning av en föreställning.

Förbunden har ännu inte lagt fram förslag om löneförhöjningar.

“Enligt en utredning som gjordes innan förhandlingarna inleddes upplever översättarna att kollektivavtalet är viktigt. Organisationerna har med andra ord ett starkt mandat att förhandla om branschens arbetsvillkor”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

”Enligt samma utredning anser många att arbetstakten är för hård. Därför finns det ett behov för att begränsa arbetsmängden”, säger Helena Lamponen, chef för intressebevakningsenheten på Akavas specialorganisationer.

Bland andra teve- och filmöversättarna omfattas av av-branschens kollektivavtal. Deras första kollektivavtal undertecknades våren 2015. det nuvarande avtalet gäller till och med 31 december 2017.

Förhandlingarna fortsätter 20 december.

För ytterligare information:

Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, tfn.  050 534 24 85.

Helena Lamponen, chef för intressebevakningsenheten på Akavas specialorganisationer, tfn 040 631 7660.