Uutiset / 02.09.2022

Yrittäjien eläkeuudistus pahimmillaan monen freelancerin uhka

Journalistiliitto ja Suomen freelance-journalistit ovat huolissaan yrittäjien eläkeuudistuksesta. Huolena on, että mediaanipalkkaa ruvettaisiin soveltamaan liian kaavamaisesti työtulon määrittelyssä. Yrittäjän eläkemaksu määräytyy nyt työtulon perusteella. Yrittäjä voi esittää työtulosta oman arvionsa, ja eläkelaitos vahvistaa työtulon. Työtulon tulisi vastata yrittäjän työpanoksen arvoa: mitä maksaisi, jos palkkaisi työntekijän vuodeksi tekemään samaa työtä? Uudistuksessa täsmennettäisiin, että työtulo perustuisi alan mediaanipalkkaan, ja lisäksi työtulon määrittelyssä huomioitaisiin muita tietoja koskien esimerkiksi yrittäjän työpanoksen määrää. Freelancereilla ei useinkaan ole mahdollista sisällyttää nousevia YEL-maksuja työstään saataviin palkkioihin. Palkkioiden nosto vähentäisi todennäköisesti työmahdollisuuksia. Pahimmassa tapauksessa ehdotettu muutos voisi johtaa monien freelancereiden yritystoiminnan loppumiseen. Tiistaina 6. syyskuuta järjestetään Helsingissä Eduskuntatalon portailla mielenosoitus, jossa vaaditaan YEL-järjestelmän kokonaisuudistusta. Tilaisuudessa luovutetaan aiheesta kerätty adressi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohelle. Sekä Journalistiliitto että Suomen Freelance-journalistit ovat antaneet lausuntonsa menossa olevasta lakimuutoksesta. Lue Journalistiliiton lausunto tästä. Lue Suomen Freelance-journalistien lausunto tästä.

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.