Journalistiliitto ja Suomen freelance-journalistit ovat huolissaan yrittäjien eläkeuudistuksesta. Huolena on, että mediaanipalkkaa ruvettaisiin soveltamaan liian kaavamaisesti työtulon määrittelyssä.

Yrittäjän eläkemaksu määräytyy nyt työtulon perusteella. Yrittäjä voi esittää työtulosta oman arvionsa, ja eläkelaitos vahvistaa työtulon. Työtulon tulisi vastata yrittäjän työpanoksen arvoa: mitä maksaisi, jos palkkaisi työntekijän vuodeksi tekemään samaa työtä? Uudistuksessa täsmennettäisiin, että työtulo perustuisi alan mediaanipalkkaan, ja lisäksi työtulon määrittelyssä huomioitaisiin muita tietoja koskien esimerkiksi yrittäjän työpanoksen määrää.

Freelancereilla ei useinkaan ole mahdollista sisällyttää nousevia YEL-maksuja työstään saataviin palkkioihin. Palkkioiden nosto vähentäisi todennäköisesti työmahdollisuuksia.

Pahimmassa tapauksessa ehdotettu muutos voisi johtaa monien freelancereiden yritystoiminnan loppumiseen.

Tiistaina 6. syyskuuta järjestetään Helsingissä Eduskuntatalon portailla mielenosoitus, jossa vaaditaan YEL-järjestelmän kokonaisuudistusta. Tilaisuudessa luovutetaan aiheesta kerätty adressi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohelle.

Sekä Journalistiliitto että Suomen Freelance-journalistit ovat antaneet lausuntonsa menossa olevasta lakimuutoksesta.

Lue Journalistiliiton lausunto tästä.

Lue Suomen Freelance-journalistien lausunto tästä.