Uutiset / 12.11.2014

Yle irtisanoo 74

Tehtäviä lakkaa Helsingissä, Tampereella, Vaasassa, Porvoossa ja Lohjalla. Kokonaisvaikutus eläköitymis- ja muiden vähennysten kanssa on 5 % Ylen henkilöstöstä eli 160 henkilötyövuotta.

Irtisanomisten määrä on pienempi kuin neuvotteluesityksessä arvioitu enimmäismäärä 185 henkilöä. Määrää pienensi työnantajan mukaan eläköityminen, uudelleensijoittuminen Ylen sisällä ja määräaikaisten työntekijöiden käytön vähentäminen.

Ylen ohjelmatyöntekijöiden (YOT) pääluottamusmies Pike Epstein on kuitenkin pettynyt neuvotteluiden tulokseen. Hänen mukaansa säästöt olisi voitu hoitaa muutenkin.

”Työntekijäpuoli tarjosi vaihtoehtoisia säästökohteita, joiden turvin henkilöstövähennykset olisi voitu hoitaa luonnollisen poistuman kautta vuoden 2017 loppuun mennessä”, Epstein sanoo.

Neuvottelun yhdeksi syyksi ilmoitettiin Yle-veron indeksikorotuksen jäädytys vuonna 2015. Indeksikorotuksen vaikutukset laskivat arvioidusta kymmenestä miljoonasta neljään miljoonaan neuvottelujen aikana. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut henkilöstön vähennystarpeeseen. Osa irtisanomisista johtuu ulkoistamisista, joista ei YOT:n mukaan koidu säästöä.

Irtisanomisia perusteltiin myös media-alan rakennemuutoksella ja Ylen uudella strategialla, joka tiivistyy verkko edellä kumppaneiden kanssa -ajatteluun. ”Verkkoon pitääkin panostaa, mutta painopistettä voisi muuttaa ilman irtisanomisia hyvällä henkilöstö- ja sisältöjohtamisella sekä kouluttamalla työntekijöitä”, Epstein sanoo.

Journalistiliiton puheenjohtajaa Arto Niemistä häiritsi neuvotteluissa eniten Ylen tapa perustella irtisanomisia.

"Vaikka 74 irtissanottua on vähemmän kuin alkuperäinen 185, pitää muistaa, että kyseessä on isoin yt-revohka vuosikausiin alallamme. Neuvottelujen aikana kuultiin sikinsokin ainakin kolmenlaisia säästölukuja. Indeksin jäädytyskin putosi neuvottelujen aikana kymmenestä miljoonasta alle puoleen", Nieminen sanoo.

 

HENKILÖSTÖÄ VÄHENNETTIIN MYÖS ILMAN IRTISANOMISIA

Neuvottelujen tuloksena henkilöstöön kohdistui yhteensä 160 henkilötyövuoden säästöt kaikista Ylen yksiköistä. Irtisanomisten lisäksi henkilöstökuluihin on saatu säästöjä aikaiseksi eläköitymisillä, freetyön vähentämisellä sekä sijaisuuksien täyttämättä jättämisellä.

Henkilöstökulut ovat Ylen budjetissa 53 prosenttia. Nyt toteutetut säästöt ovat kaksi kertaa niin suuret kuin indeksikorotuksen jäädytyksen vaikutukset.

”Henkilöstö kantaa nyt suhteettoman taakan muuttuneesta taloudellisesta tilanteesta”, Ylen ohjelmatyöntekijöiden puheenjohtaja Jari Niemelä sanoo.

Työntekijäpuolelle neuvotteluista jäi kuva, että johdolla oli ollut liian vähän aikaa valmistautua neuvotteluihin. Säästöjä perusteltiin paikoin vain säästötarpeesta käsin ilman, että oli vielä ollut käsitystä tulevasta toiminnasta tai tarkasta budjetista.

”Yt-neuvottelut ovat nyt ohi, mutta työ jatkuu. Seuraavaksi käymme läpi kaikki irtisanomisperusteet ja mahdollisuudet uudelleensijoittumiseen. Työyhteisöissä neuvottelujen jäljet näkyvät kauan”, Epstein sanoo.


NÄIN IRTISANOMISET JAKAUTUVAT YKSIKÖITTÄIN (tilanne 12.11.)


Uutis- ja ajankohtaistoiminta 

Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa irtisanotaan 10 henkilöä. Loput alkuperäisen 23 henkilön vähennystarpeesta hoidetaan uudelleen sijoitteluilla ja lopettamalla määräaikaisia tehtäviä. Ilmoittautumismenettely on edelleen kesken ja se on määrä saada valmiiksi marraskuun loppuun mennessä.

 

Yle Svenska

Yle Svenskassa irtisanotaan 5. Muu vähennys 7 hlöä hoidetaan eläke- ja muilla järjestelyillä.

 

 

Luovat sisällöt 

Luovissa sisällöissä tehdään asia-, kulttuuri-, viihde-, lasten ja nuortenohjelmia sekä draamaa. Luovissa sisällöissä irtisanominen uhkaa kahta tuottajaa. Lisäksi vakituisesta työvoimasta vähennetään kuusi tehtävää eläköitymisillä. Määräaikaisesta työvoimasta ja freetyöstä vähennetään yhteensä 12 henkilötyövuotta.

 

Julkaisut

Julkaisuissa irtisanotaan 5 ihmistä. Muu vähennystarve hoidetaan eläkejärjestelyjen ja uudelleensijoituksen kautta. Vakinaisten henkilöiden kokonaisvähennys 16,5 henkilöä. Päättyvät määräaikaiset tehtävät mukaan lukien kokonaisvaikutus on 20,5 - 21,5 henkilöä.

 

Tuotannot

Tuotannot yksikössä irtisanotaan 50 henkilöä. Lisäksi eläköitymisten kautta vähennetään 18. Kokonaisvaikutus on 68 päättyvää tehtävää.

 

Yhteiset toiminnot

Yhteisissä toiminnoissa (strategia, viestintä, lakiasiat, talous ja HR) irtisanotaan 2 henkilöä. Muiden järjestelyjen kautta työvoiman käyttö vähenee 17 htv:llä.

 

 

Tiedotteen päälähde: Ylen ohjelmatyöntekijät ry.

 

TIEDOTETTA KORJATTU 13.11.: Alun 160 henkilöä korjattu 160 henkilötyövuodeksi.

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.