Etik och arbetsvillkor

Journalistförbundet försvarar journalistiken och dess etiska regler. Förbundet främjar yttrandefriheten.

Journalistförbundet förhandlar om sina medlemmars arbetsvillkor

Journalistförbundets intressebevakning sker dels genom kollektivavtal, dels genom intressebevakning på lokal nivå och på individuell nivå.

Arbetsvillkor

Journalistförbundet stödjer frilansar och andra självanställda på många olika sätt. Förbundet bistår i avtals- och arvodesförhandlingar och hjälper vid behov att driva in obetalda fakturor.

Upphovsrätten ger professionella i den skapande branschen rätt att ensam bestämma om hur det egna verket ska användas. Bland annat journalister, fotografer, grafiker och manusförfattare är professionella i den skapande branschen.

Yttrandefriheten har har en central roll i ett demokratiskt samhälle. Till yttrandefriheten hör rätt att uttrycka sina åsikter, att ta emot och dela sina åsikter utan att förhandscensur.