Uusimmat

Tutkimus: av-kääntäjät ovat kahden kerroksen väkeä

Neljännes av-kääntäjistä työskennellyt alle pienituloisuusrajan, selviää Tarmo Hietamaan tutkimusraportista.

Av-kääntäjä ja vapaa tutkija Tarmo Hietamaa selvitteli kyselytutkimuksessaan, miten suomalaisten av-kääntäjien työolot ovat eronneet toisistaan 2010-luvun alussa ennen alalla tapahtunutta murrosta. Hietamaa ajoittaa tuon murroksen syksyyn 2012, jolloin arviolta puolet alan työsuhteisten freelancereiden töistä ulkoistettiin pois työehtosopimuksen piiristä.

Tutkimusraportissa todetaan muun muassa seuraavaa:

  • Suomalaiset av-kääntäjät työskentelevät miltei tasan kahtia jakautuneina kahdessa eri kerroksessa: Kannattavamman, työsuhteellisten työn kerroksen (työsuhteiset aikapalkkalaiset ja työsuhteiset freelancerit) enemmistö, 45,8 % työskentelee nettotuloilla, jotka jäävät ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisen henkilön käytettävissä olevien rahatulojen mediaanin alle. Kannattamattoman, työsuhteettoman työn kerroksen (työsuhteettomat freet ja yrittäjät) enemmistö, 40,4 %, työskentelee nettotuloilla, jotka jäävät pienituloisuusrajan alle.
  • Kaikkiaan on selvää, että työskentely av-käännösalalla 2010-luvun alussa on ollut melko kannattamatonta. Suhteutettuja ansioita tarkasteltaessa lähes yhdeksän kymmenestä koko ammattikunnan kääntäjästä on työskennellyt alle ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisen henkilön käytettävissä olevien rahatulojen mediaanin, puolet alle valtakunnallisen mediaanin ja neljännes alle pienituloisuusrajan.
  • Oleellisena lisätietona alan kehityksen suuntaan on kuitenkin mainittava ulkoistuksen synnyttämä liikehdintä, joka on aktiivisesti vastustanut asiantuntijatyön kannattamattomuuden leviämistä ja ajanut kollegiaalisuuden etua.