Uutiset / 24.11.2011

Tuotantoyhtiöihin sopimus raamissa

Neuvottelutulosten mukaan palkkoja korotetaan yleiskorotuksella raamisopimuksen koko kustannusvaikutuksella: 1.10.2011 alkaen + 2,4 %:lla ja 1.11.2012 alkaen +1,9 %:lla. Taulukkopalkkoja korotetaan vastaavasti.

Lisäksi tammikuussa 2012 maksetaan 150 euron kertaerä vähintään kolme kuukautta jatkuneissa työsuhteissa.

Vuoden 2012 yleiskorotus ja kertaerä on kytketty raamisopimuksen syntymiseen.

Palkankorotusten lisäksi elokuva-tv-tuotantoon sovittiin lukuisista tekstimuutoksista. Työaikakysymyksissä on aikaisempaa tarkemmin sovittu säännöllisestä työajasta, lisä- ja ylityöstä sekä lepoajoista. Erityisesti on otettu huomioon tv-tuotantojen jaksotyöaika.

Laadullisina parannuksina sovittiin myös kuuden arkipäivän palkallisesta isyysvapaasta sekä lomarahan maksamisesta myös työsuhteen päättyessä. Tekijänoikeuksissa merkittävä uudistus on kirjaus siitä, ettei työehtosopimuksen vähimmäispalkka sisällä tekijänoikeuskorvauksia.

Lopulta myös matkakustannuksien korvauksia ja päivärahoja koskenut hankala tekstikysymys sovittiin. Päivärahan kriteerit poikkeavat edelleen verohallinnon yleisistä ohjeista. Kuitenkin päivärahaa maksetaan jatkossa useammilta matkapäiviltä kuin tähän asti.

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen arvioi elokuva-tv-tuotannon neuvottelutulosta näissä olosuhteissa siedettäväksi. Raamisopimuksen tulo kesken työehtosopimusneuvottelujen toi helpotusta keskusteluihin palkankorotuksista. Sen sijaan joissain tekstikysymyksissä raami hankaloitti jo elokuussa aloitettuja neuvotteluja, vaikka monista tekstiuudistuksista lopulta sovittiinkin.

Uusi sopimuskausi on 1.10.2011 - 31.10.2013.

Journalistiliiton hallitus hyväksyi elokuva-tv-tuotannon ja Mediaringin neuvottelutulokset torstaina 24.11.

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.

Sanoma tuli pyöreään pöytään freelancejournalistien työn ehdoista

Pyöreän pöydän tapaamisen ajatus on, että voidaan keskustella ilman sitoutumista suoraan neuvotteluihin.