Uutiset / 24.11.2011

Tuotantoyhtiöihin sopimus raamissa

Neuvottelutulosten mukaan palkkoja korotetaan yleiskorotuksella raamisopimuksen koko kustannusvaikutuksella: 1.10.2011 alkaen + 2,4 %:lla ja 1.11.2012 alkaen +1,9 %:lla. Taulukkopalkkoja korotetaan vastaavasti.

Lisäksi tammikuussa 2012 maksetaan 150 euron kertaerä vähintään kolme kuukautta jatkuneissa työsuhteissa.

Vuoden 2012 yleiskorotus ja kertaerä on kytketty raamisopimuksen syntymiseen.

Palkankorotusten lisäksi elokuva-tv-tuotantoon sovittiin lukuisista tekstimuutoksista. Työaikakysymyksissä on aikaisempaa tarkemmin sovittu säännöllisestä työajasta, lisä- ja ylityöstä sekä lepoajoista. Erityisesti on otettu huomioon tv-tuotantojen jaksotyöaika.

Laadullisina parannuksina sovittiin myös kuuden arkipäivän palkallisesta isyysvapaasta sekä lomarahan maksamisesta myös työsuhteen päättyessä. Tekijänoikeuksissa merkittävä uudistus on kirjaus siitä, ettei työehtosopimuksen vähimmäispalkka sisällä tekijänoikeuskorvauksia.

Lopulta myös matkakustannuksien korvauksia ja päivärahoja koskenut hankala tekstikysymys sovittiin. Päivärahan kriteerit poikkeavat edelleen verohallinnon yleisistä ohjeista. Kuitenkin päivärahaa maksetaan jatkossa useammilta matkapäiviltä kuin tähän asti.

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen arvioi elokuva-tv-tuotannon neuvottelutulosta näissä olosuhteissa siedettäväksi. Raamisopimuksen tulo kesken työehtosopimusneuvottelujen toi helpotusta keskusteluihin palkankorotuksista. Sen sijaan joissain tekstikysymyksissä raami hankaloitti jo elokuussa aloitettuja neuvotteluja, vaikka monista tekstiuudistuksista lopulta sovittiinkin.

Uusi sopimuskausi on 1.10.2011 - 31.10.2013.

Journalistiliiton hallitus hyväksyi elokuva-tv-tuotannon ja Mediaringin neuvottelutulokset torstaina 24.11.

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.