Uusimmat

Tuotantoyhtiöihin sopimus raamissa

Elokuva-tv-tuotannon neuvotteluissa saavutettiin työmarkkinoiden raamisopimuksen mukainen ratkaisu tiistai-iltana. Myös Mediaringin vuokratyöhön saatiin uusi sopimus torstaina 24.11.

Neuvottelutulosten mukaan palkkoja korotetaan yleiskorotuksella raamisopimuksen koko kustannusvaikutuksella: 1.10.2011 alkaen + 2,4 %:lla ja 1.11.2012 alkaen +1,9 %:lla. Taulukkopalkkoja korotetaan vastaavasti.

Lisäksi tammikuussa 2012 maksetaan 150 euron kertaerä vähintään kolme kuukautta jatkuneissa työsuhteissa.

Vuoden 2012 yleiskorotus ja kertaerä on kytketty raamisopimuksen syntymiseen.

Palkankorotusten lisäksi elokuva-tv-tuotantoon sovittiin lukuisista tekstimuutoksista. Työaikakysymyksissä on aikaisempaa tarkemmin sovittu säännöllisestä työajasta, lisä- ja ylityöstä sekä lepoajoista. Erityisesti on otettu huomioon tv-tuotantojen jaksotyöaika.

Laadullisina parannuksina sovittiin myös kuuden arkipäivän palkallisesta isyysvapaasta sekä lomarahan maksamisesta myös työsuhteen päättyessä. Tekijänoikeuksissa merkittävä uudistus on kirjaus siitä, ettei työehtosopimuksen vähimmäispalkka sisällä tekijänoikeuskorvauksia.

Lopulta myös matkakustannuksien korvauksia ja päivärahoja koskenut hankala tekstikysymys sovittiin. Päivärahan kriteerit poikkeavat edelleen verohallinnon yleisistä ohjeista. Kuitenkin päivärahaa maksetaan jatkossa useammilta matkapäiviltä kuin tähän asti.

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen arvioi elokuva-tv-tuotannon neuvottelutulosta näissä olosuhteissa siedettäväksi. Raamisopimuksen tulo kesken työehtosopimusneuvottelujen toi helpotusta keskusteluihin palkankorotuksista. Sen sijaan joissain tekstikysymyksissä raami hankaloitti jo elokuussa aloitettuja neuvotteluja, vaikka monista tekstiuudistuksista lopulta sovittiinkin.

Uusi sopimuskausi on 1.10.2011 – 31.10.2013.

Journalistiliiton hallitus hyväksyi elokuva-tv-tuotannon ja Mediaringin neuvottelutulokset torstaina 24.11.