Uusimmat

Toimittajiin kohdistuneet uhkaukset puhuttavat

Journalistiliitto ja Viestinnän Keskusliitto ovat käsitelleet toimitusten turvallisuutta julkisuudessa viime aikoina esille tuotujen toimittajiin kohdistuneiden uhkaamisten vuoksi.

Työntekijään kohdistunut väkivalta tai sen uhka on aina vakava asia. Liitot suosittavat, että toimituksissa tehdään suunnitelma tai ohjeisto, miten uhkailutilanteissa toimitaan, mikäli sellaista ei vielä ole. Lisäksi suositellaan,että

– uhkaavat tilanteet tuodaan heti esimiehen ja työnantajan tietoon.

– uhkaukset ilmoitetaan poliisille. Rikostutkintaa varten on tärkeää säilyttää kaikki dokumentit, esimerkiksi uhkauksia sisältävät sähköpostit. 

– työhön liittyviä uhkia käsitellään yhteistoiminnassa sekä yhteistyössä työpaikan työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön kanssa. Mahdollisia vaaroja on hyvä järjestelmällisesti kartoittaa ennakolta.

– myös mahdollisen ns. jälkihoidon tarve arvioidaan. Luontevin jälkihoidon antaja on työpaikan työterveyshuolto.

VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY

SUOMEN JOURNALISTILIITTO RY