Uutiset / 18.04.2017

Toimittajaseminaari Brysselissä 9.–10.5. Hae matka-apurahaa

Euroopan parlamentti järjestää Brysselissä 9.–10.5.2017 seminaarin ”What’s on tonight - audiovisual regulation in the age of on-demand” audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä ja siihen esitetyistä parannuksista. Seminaarissa toimittajilla on mahdollisuus keskustella media-alan toimijoiden ja parlamentin jäsenten kanssa alan kohtaamista muutoksista ja esimerkiksi siitä, miten varmistetaan toisaalta kilpailukyky ja toisaalta riittävä kuluttajansuoja. Euroopan komissio esitti viime vuonna EU:n audiovisuaalialan sääntöjen saattamista ajan tasalle, jotta voidaan luoda tasapuolisemmat toimintaedellytykset, edistää eurooppalaisia elokuvia, suojella lapsia ja torjua paremmin vihapuhetta. Uusien sääntöjen tavoitteena on huomioida alan teknologiset muutokset ja varmistaa alan toimijoille tasapuoliset toimintamahdollisuudet olipa kyse sitten perinteisemmistä AV-alan palveluista tai uusista online-palveluista. Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan odotetaan äänestävän omasta kannastaan direktiivin uudistamiseen tiistaina 25.4. Tämän jälkeen aihetta käsitellään mahdollisesti vielä täysistunnossa ennen kuin parlamentti ja neuvosto aloittavat neuvottelut direktiivin lopullisesta muodosta. Toimittajaseminaarissa aiheesta keskustelevat media-alan asiantuntijat sekä useat aihetta koskevan mietinnön valmistelussa mukana olevat parlamentin jäsenet, mukaan lukien mietinnön esittelijöinä toimivat saksalaiset Euroopan parlamentin jäsenet Sabine Verheyen (EPP) ja Petra Kammerevert (S&D).     Seminaarin työkieli on englanti. Toimittajat voivat hakea matka-apurahaa seminaariin Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston kautta. Parlamentti korvaa seminaariin valittujen kohtuulliset matkakustannukset ja päivärahan yhdeltä yöltä. Erityisestä perustellusta syystä voi saada kaksi päivärahaa. Korvauksen saa jälkikäteen kuitteja ja käytettyjä matkalippuja vastaan tilille. Lähetä hakemuksesi viimeistään tiistaina 25.4.2017 sähköpostitse osoitteella ephelsinki@europarl.europa.eu. Kirjaa hakemukseesi: - yhteystiedot: nimi, media, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite - jos olet freelancer-toimittaja, kerro mihin teet juttuja - perustelut, miksi juuri sinut pitäisi valita toimittajaseminaariin - kerro myös, oletko aiemmin ollut tutustumassa parlamenttiin (tai muihin toimielimiin) Strasbourgissa tai Brysselissä. Lisätietoja: Niina Saloranta, email: niina.saloranta@europarl.europa.eu, puh. 09-6220 4521, 040-720 5025. LÄHDE: Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.