Uutiset / 18.04.2017

Toimittajaseminaari Brysselissä 9.–10.5. Hae matka-apurahaa

Euroopan parlamentti järjestää Brysselissä 9.–10.5.2017 seminaarin ”What’s on tonight - audiovisual regulation in the age of on-demand” audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä ja siihen esitetyistä parannuksista. Seminaarissa toimittajilla on mahdollisuus keskustella media-alan toimijoiden ja parlamentin jäsenten kanssa alan kohtaamista muutoksista ja esimerkiksi siitä, miten varmistetaan toisaalta kilpailukyky ja toisaalta riittävä kuluttajansuoja. Euroopan komissio esitti viime vuonna EU:n audiovisuaalialan sääntöjen saattamista ajan tasalle, jotta voidaan luoda tasapuolisemmat toimintaedellytykset, edistää eurooppalaisia elokuvia, suojella lapsia ja torjua paremmin vihapuhetta. Uusien sääntöjen tavoitteena on huomioida alan teknologiset muutokset ja varmistaa alan toimijoille tasapuoliset toimintamahdollisuudet olipa kyse sitten perinteisemmistä AV-alan palveluista tai uusista online-palveluista. Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan odotetaan äänestävän omasta kannastaan direktiivin uudistamiseen tiistaina 25.4. Tämän jälkeen aihetta käsitellään mahdollisesti vielä täysistunnossa ennen kuin parlamentti ja neuvosto aloittavat neuvottelut direktiivin lopullisesta muodosta. Toimittajaseminaarissa aiheesta keskustelevat media-alan asiantuntijat sekä useat aihetta koskevan mietinnön valmistelussa mukana olevat parlamentin jäsenet, mukaan lukien mietinnön esittelijöinä toimivat saksalaiset Euroopan parlamentin jäsenet Sabine Verheyen (EPP) ja Petra Kammerevert (S&D).     Seminaarin työkieli on englanti. Toimittajat voivat hakea matka-apurahaa seminaariin Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston kautta. Parlamentti korvaa seminaariin valittujen kohtuulliset matkakustannukset ja päivärahan yhdeltä yöltä. Erityisestä perustellusta syystä voi saada kaksi päivärahaa. Korvauksen saa jälkikäteen kuitteja ja käytettyjä matkalippuja vastaan tilille. Lähetä hakemuksesi viimeistään tiistaina 25.4.2017 sähköpostitse osoitteella ephelsinki@europarl.europa.eu. Kirjaa hakemukseesi: - yhteystiedot: nimi, media, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite - jos olet freelancer-toimittaja, kerro mihin teet juttuja - perustelut, miksi juuri sinut pitäisi valita toimittajaseminaariin - kerro myös, oletko aiemmin ollut tutustumassa parlamenttiin (tai muihin toimielimiin) Strasbourgissa tai Brysselissä. Lisätietoja: Niina Saloranta, email: niina.saloranta@europarl.europa.eu, puh. 09-6220 4521, 040-720 5025. LÄHDE: Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto

Katso myös

Kaikki uutiset

Vastaa liiton palkkatutkimukseen – vaikuta etujesi valvontaan

Vastaaminen on tärkeää, sillä tutkimuksella saadaan tuoretta tietoa kevättalvella 2025 käytäviä työehtoneuvotteluja varten.

Manu Haapalainen Journalistin vakituiseksi toimittajaksi

Manu Haapalainen vakinaistettu Journalistin toimittajaksi. Asiasta päätti Journalistiliiton hallitus.

Kesätyöntekijä ja harjoittelija: Muista nämä ennen kuin aloitat

Työn ei kuulu valua vapaa-ajalle ja odotusten määräaikaisia kesureita ja harkkareita kohtaan ei tule olla kohtuuttomia.