Generell / 21.04.2017

Journalistseminarium i Bryssel – sök resebidrag

Europaparlamentet ordnar den 9–10 maj seminariet ”What’s on tonight – audiovisual regulation in the age of on-demand” om direktivet som berör audiovisuella tjänster. På seminariet kan journalister diskutera med aktörer i mediebranschen om med parlamentsledamöter.  Info från Europaparlamentets informationskontor: Hur förändras programutbudet på bland annat Netflix, HBO och TV när regelverket för audiovisuella medietjänster revideras? Du som är journalist kan ansöka om ett resestipendium till Bryssel för att delta i ett presseminarium om regler för audivisuella medier i en tid när vårt sätt att titta på tv förändras. I dag investerar europeiska tv-bolag omkring 20 % av sina intäkter i europeiska produktioner medan online-leverantörer satsar under 1 %. Målet med de uppdaterade reglerna är att skapa rättvisare villkor för alla aktörer, skydda barn och bekämpa hatspråk på ett bättre sätt. Det ändrade direktivet stärker också den europeiska kulturella mångfalden, säkrar regleringsmyndigheternas oberoende och ger programföretagen större flexibilitet när det gäller reklam. Hur kommer alkoholreklamer att påverkas? Bakgrund: I maj 2016 lade kommissionen fram ett förslag till uppdaterade EU-bestämmelser för audiovisuella medier. I slutet av april väntas Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning rösta om sitt förslag. Senare i år börjar förhandlingarna med medlemsländerna i rådet. Journalister kan ansöka om resebidrag till seminariet genom Europaparlamentets informationskontor i Finland. Parlamentet ersätter skäliga reseersättningar för deltagarna samt dagtraktamente för en natt. Om man har vägande skäl kan man få dagtraktamente för två dagar. ersättningen betalas i efterskott mot kvitto. Skicka din ansökan senast tisdagen 25 april 2017 till adressen ephelsinki@europarl.europa.eu. Observera att ansökningar från Finland ska skickas till det finska kontoret. Kontoret i Sverige har en annan adress och en annan deadline. Skriv i ansökan – kontaktuppgifter: namn, medium, adress, telefonnummer, e-postadress – om du är frilans, berätta för vem du jobbar – motivering: berätta varför du borde få delta i seminariet – berätta också ifall du tidigare bekantat dig med parlamentet eller andra instanser i Strasbourg eller Bryssel. För ytterligare information, kontakta: Niina Saloranta, e-post: niina.saloranta@europarl.europa.eu, tfn. 09-6220 4521, 040-720 5025.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.