Hallituksen esitys työsopimuslain muuttamisesta on pettymys, eikä toteuta hallitusohjelman kirjausta.

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin kokonaisharkinnan tekemistä koskeva säännös koskemaan tilanteita, joissa laissa säädettyjen työsuhteen tunnusmerkkien arvioimisen jälkeen työntekoa koskevan oikeussuhteen luonne jää edelleen epäselväksi tai tulkinnanvaraiseksi.

”Kokonaisharkinnan lisääminen lakiin ei muuta mitään. Jo aikaisemmin tuomioistuimet ovat viime kädessä käyttäneet kokonaisharkintaa”, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

”Olisi pitänyt pystyä parempaan”

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan työelämän epävarmuuden vähentämiseksi pitäisi täsmentää työsopimuslain työsopimuksen käsitettä siten, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään. Itsensätyöllistäjät tulkitaan tänä päivänä yrittäjiksi, vaikka todellisuudessa monet heistä työskentelevät palkansaajien kaltaisessa asemassa.

Journalistiliitto on vaatinut hallitusohjelmatavoitteissaan työsuhteen määritelmän laajentamista koskemaan niitä itsensätyöllistäjiä, jotka työskentelevät toimeksiantajalle riippuvaisessa tai alisteisessa asemassa, ilman tosiasiallista vaikutusmahdollisuutta työn ehtoihin tai palkkioon.

”Kolme vuotta istuneen kolmikantaisen työryhmän olisi pitänyt pystyä parempaan”, Savolainen toteaa.

Työryhmässä mukana olleen Suomen Yrittäjien mukaan työntekijän ja yrittäjän välistä rajanvetoa ei pidä muuttaa. ”On hankala tehdä muutoksia, jos työryhmässä on toimijoita, joiden mukaan mikään ei saa muuttua”, Savolainen painottaa.

Journalistiliitto on ollut huolissaan lain uudistamistyöstä (liiton lausunto 13.6.2022).

Liiton mukaan lakiesitys ei tunnista työmarkkinoiden muutosta. Tätä nykyä työnantajat eivät ensi sijassa ole kiinnostuneita työn johtamisesta ja valvonnasta, vaan olennaista on sovittu työn lopputulos sovitussa aikataulussa siitä riippumatta, onko kyseessä työntekijä vai yrittäjä.

 

Journalistiliiton valtuuston kannanotto 24.5.2019: Lakia on muutettava – työntekijä ei ole yrittäjä