Lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä sekä lomautettujen ja yrittäjien työttömyysturvaoikeutta koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun. Tasavallan presidentti vahvisti eduskunnan aiemmin hyväksymät muutokset 26.6. Ne tulevat voimaan pääosin 1.7. 2020.

Muutokset ovat osa toimia, joilla hallitus vastaa koronaviruspandemiaan. Niiden taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta. Journalistiliitto ja Medialiitto ovat sopineet jatkamisesta lehdistön ja kustannustoimittajien osalta.

Työsopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin alun perin 1.4. 2020 alkaen muutoksia, joiden voimassaoloa jatkuu nyt vuoden 2020 loppuun asti. Tarkoituksena on helpottaa yritysten sopeutumista koronaepidemian aiheuttamiin muutoksiin työvoiman tarpeessa.

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika

Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto ovat lyhentyneet viiteen päivään. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on tullut mahdolliseksi.

Toisaalta aikaa, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on väliaikaisesti pidennetty yhdeksään kuukauteen. Väliaikaiset muutokset koskevat yksityistä sektoria.

Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen jatkuu

Lomautetulla on ollut 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen tavoitteena on ollut turvata lomautettujen toimeentuloa ja sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä TE-toimistoissa COVID-19-pandemian aikana.

Yrittäjät puolestaan ovat voineet saada 8.4.2020 alkaen väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on ollut turvata yrittäjien toimeentulo.

 

Katso täältä miten muutos vaikuttaa lomauttamiseen:  https://journalistiliitto.fi/fi/lomautetaanko-sinut-toimi-nain/

Katso myös Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote:  https://tem.fi/-/jatkoa-toimille-joilla-on-tuotu-turvaa-ja-joustoa-tyomarkkinoille-korona-aikana