Lausunnot / 05.09.2017

SJL: jaksotyösäännöstä ei syytä laajentaa journalistiseen työhön

Journalistiliitto katsoo, ettei nykyisen työaikalain jaksotyötä koskevaa säännöstä ole tarpeen laajentaa koskemaan journalistista työtä. Liitto on ottanut lausunnollaan kantaa työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintöön, johon sisältyy hallituksen esitysluonnos uudeksi työaikalaiksi. Journalistiliiton mielestä valmisteltu esitys jaksotyön käyttöalan laajentamisesta saattaa johtaa jaksotyön lisääntyvään käyttöön sellaisissa tehtävissä, joissa jaksotyö ei ole tarpeellista. Nykyinen, vuonna 1996 säädetyn työaikalain yleissäännös määrää, että säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työaika voidaan kuitenkin järjestää tästä poiketen niin kutsutuksi jaksotyöksi tietyillä aloilla. Jaksotyöaloilla työviikossa voi enemmän kuin 40 tuntia, kunhan tietty tuntimäärä ei ylity tietyllä useamman viikon ajanjaksolla. Nykyisen työaikalain mukaan jaksotyötä voidaan tehdä muun muassa poliisilaitoksissa, sairaaloissa sekä majoitus- ja ravitsemusliikkeissä. Hallituksen esitys laajentaisi jaksotyön käyttöalaa niin, että jaksotyö olisi sallittua myös lehdistötyössä sekä toimituksellisessa radio- ja televisio-ohjelmien tuottamisessa ja lähettämisessä. Journalistiliiton mukaan tällaiseen laajennukseen ei ole tarvetta. Liitto perustelee tätä muun muassa jaksotyöhön liityvillä terveysriskeillä. SJL:n työaikalakia koskevat kommentit löytyvät Lausuntopalvelu.fi:stä.

Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.

Lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.