Freelancerjournalistit ovat erittäin kiinnostuneita työterveyshuollosta. Liiton lokakuussa tekemän kyselyn mukaan 90 prosenttia vastaajista olisi kiinnostunut liiton neuvottelemasta työterveyshuollosta. Nyt vain joka kymmenes on järjestänyt itselleen työterveyshuollon.

Journalistiliitto selvitti kyselyllä, onko liiton freelancer-jäsenillä kiinnostusta ja tarvetta liiton neuvottelemalle vapaita markkinoita edullisemmalle työterveyshuollolle. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun liitto kartoitti tällaista asiaa. Kyselyn taustalla oli valtuuston syyskuun lopulla hyväksymä aloite.

”Iso vastaajajoukko vahvisti liiton freeneuvottelukunnan näkemyksen työterveyskysymyksen tärkeydestä. Kyselyyn vastanneet toivovat palvelua, joka takaisi nopean hoitoon pääsyn ja olisi perustasoa parempaa”, sanoo freelancerasioita hoitava Journalistiliiton lakimies Hannu Hallamaa.

Joka toinen (49%) kyselyyn vastannut sanoo, että nyt työterveyshuollon hankkimisen este on ollut liian korkea hinta. Kolme neljäsosaa (74%) kertoi, että on ollut tilanteessa jossa työterveyshuolto olisi ollut tarpeen.

Kyselyssä saadun palautteen perusteella Journalistiliitto jatkaa valmisteluja, joilla tähdätään liiton jäsenille sopivan työterveyspalvelumallin rakentamiseen.

Lokakuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 372 freelanceria.

Lue 19.11. ilmestynyt Journalistin juttu.

 

Lisätietoja kyselystä: lakimies Hannu Hallamaa (hannu.hallamaa (at) journalistiliitto.fi)