Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut tänään 28.4. selvityksen median tukemisesta Suomessa. Ministeriö selvittää sen pohjalta muun muassa nopeaa koronakriisitukea sekä pysyvää mediatukea.

”Suomeen tarvitaan ehdottomasti pysyvä mediatukijärjestelmä muiden Pohjoismaiden tapaan. Onkin erityinen ilo, että sitä aletaan nyt valmistella”, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.

”On myös erittäin tärkeää, että koronakriisituki medialle saadaan nopeasti liikkeelle”. Yli puolet sanomalehdistä on lomauttanut journalistejaan ja heidän täysi työpanoksensa tarvitaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka painotti tämänpäiväisessä tilaisuudessa median roolia totuuspohjaisen tiedon välittäjänä. Harakan mukaan medialle kuuluu iso osa kunniasta siinä, että koronakriisistä on selvitty Suomessa niin hyvin.

Kriisituen ja mahdollisen tulevan pysyvän tuen on oltava tasoltaan riittävä, jotta sillä on aito vaikutus. Media kamppaili jo ennen koronan tuomaa kriisiä suurissa taloudellisissa vaikeuksissa.

”Lehtikuolemat ja lehtien yhdistämiset koskevat kovimmin maakunnissa. Paikallisella tiedonvälityksellä ja uutistuotannolla on suuri tiedollinen ja aluepoliittinen merkitys”, Aho painottaa. ”Koko Suomi on pidettävä informoituna”.

 

Journalistiliiton 24.4. julkaisema kannanotto mediatuesta.

LVM:n 28.4. julkaisema tiedote: Ministeri Harakka: Tiedotusvälineiden toimintakyky turvattava