Journalistiliiton ja Medialiiton työehtosopimusten mukaiset pääluottamushenkilövaalit käydään lokakuussa. Se tarkoittaa, että lehdistö ja kustannustoimittajat valitsevat luottamushenkilönsä kaksivuotiskaudelle, joka alkaa ensi vuoden alusta ja jatkuu vuoden 2025 loppuun.

Pääluottamushenkilöt valitaan mahdollisuuksien mukaan kaikkiin yrityksiin, joissa on töissä vähintään kolme Journalistiliiton jäsentä. Pääluottamushenkilön lisäksi valitaan varapääluottamushenkilö ja ainakin konserneissa ja suurissa lehtiyhtiöissä myös osastonluottamushenkilöitä.

Jos mitään näistä valinnoista ei pystytä tekemään, liittoon ilmoitetaan ainakin yhteyshenkilön nimi, jotta liitto voi toimittaa hänen kauttaan työpaikalle tiedotteita ja ohjeita.

Jos toimituksessa on oma työsuojeluvaltuutettu, myös työsuojeluvaltuutetun ja kahden varavaltuutetun vaali kannattaa toimittaa samalla kertaa. Jos työpaikalla kuitenkin valitaan eri henkilöstöryhmien yhteinen työsuojeluvaltuutettu, vaalin voi jättää marras-joulukuuhun.

Liitto ohjeistaa osastoja ja yhdistyksiä vaalien järjestämisestä.

Ohjeistukseen voi tutustua tästä linkistä.