Andelslaget Medielaget, utveckling av utbildnings- och fortbildningsutbudet samt tätare kontakter med branschens studenter. Så ser topplistan ut när Journalistförbundets styrelse räknar upp förbundets största framsteg under den fyra år långa mandatperioden går mot sitt slut. (mer …)