Hyviä suomalaisia ilmaisunvapautta edistäviä käytäntöjä ovat muun muassa asiakirjojen julkisuus, lehdistönvapaus sekä vahvat mediamarkkinat. Näin toteaa Journalistiliitto ulkoasiainministeriölle toimittamassaan lausunnossa, joka koskee ilmaisunvapauden standardeja.

(lisää…)