Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Asiakirjajulkisuus edistää suomalaista ilmaisunvapautta

Hyviä suomalaisia ilmaisunvapautta edistäviä käytäntöjä ovat muun muassa asiakirjojen julkisuus, lehdistönvapaus sekä vahvat mediamarkkinat. Näin toteaa Journalistiliitto ulkoasiainministeriölle toimittamassaan lausunnossa, joka koskee ilmaisunvapauden standardeja.

Euroopan neuvoston ilmaisunvapautta käsittelevä työryhmä laatii parhaillaan koostetta oikeudesta ilmaisunvapauteen ja siihen linkittyviä muita oikeuksia käsittelevistä eurooppalaisista standardeista.

Ulkoasiainministeriö pyysi tätä varten Journalistiliitolta lausuntoa niistä hyvistä käytännöistä, joilla Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana edistetty oikeutta ilmaisunvapauteen. Journalistiliitto ja Julkisen sanan neuvosto ovat ainoat media-alan tahot, joilta ministeriö on pyytänyt lausuntoa.

LIITE:

Lausunto oikeudesta ilmaisunvapauteen