Journalistiliiton vuotta 2022 leimaavat neuvottelut työehtosopimuksista. Neuvottelut yhdeksästä sopimuksesta käynnistyvät jo joulukuussa, ja ne jatkuvat elokuuhun 2022 asti.

Liitto panostaa ensi vuonna edelleen laajaan koulutustarjontaan. Hyvät opit etäkoulutuksista hyödynnetään, jotta jäsenet voivat osallistua koulutuksiin tasapuolisesti ympäri Suomen. Etäkoulutuksen lisäksi järjestetään kuitenkin myös kasvokkaisia kohtaamisia.

Journalistiliiton valtuusto päätti vuoden 2022 toiminnasta kokouksessaan 25.-26. marraskuuta Helsingissä. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös ensi vuoden budjetin.

Rahaa yhdistysten yhteistyöhön

Liitto varaa ensi vuoden talousarvioonsa rahaa yhdistysten yhteistyön kehittämiseen.  Vuosina 2022 ja 2023 Journalistiliitto varaa noin 30 000 euroa vuodessa liiton hallinnoimaan rahastoon, josta yhdistykset voivat hakea tukea yhteiseen toimintaan. Varat tulevat liiton yhdistyksille maksamista jäsenmaksupalautuksista.

Rahalla kannustetaan yhdistyksiä yhdistysrajat ylittävään toimintaan. Yhteinen toiminta voi olla mitä tahansa toimintaa, johon osallistuu kahden tai useamman liiton jäsenyhdistyksen jäseniä. Tuki on 50 euroa jäseneltä. Kyseessä on kaksivuotinen kokeilu.

Jäsenmaksut pysyvät ensi vuonna ennallaan

Liiton ensi vuoden talousarvioon tuo merkittävän helpotuksen vuoden vaihteessa toteutuva työttömyyskassaratkaisu. Jäsenmaksut pidetään ensi vuonna ennallaan.

”Liiton toiminta on ollut jo yli kymmenen vuotta tappiollista, merkittävä syy on ollut jatkuvasti kasvanut työttömyyskassamaksu. Viime vuosina tappiota on tehty 750 000:sta jopa puoleentoista miljoonaan euroa”, sanoo Journalistiliiton talous- ja hallintopäällikkö Sirpa Hannula.

Työttömyysvakuutusmaksun selvä aleneminen tuo Journalistiliitolle pysyvää taloudellista vakautta. Liiton toiminta on kuitenkin edelleen tappiollista.

”Journalistiliitto on saamassa paljon uusia jäseniä ja alan työllisyys näyttää aiempaa myönteisemmältä. On mahdollista, että tulevaisuudessa pääsemme keskustelemaan myös jäsenmaksun alentamisesta. Asiaa tarkastellaan vuoden 2022 loppupuolella”, arvioi Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.

 

Poimintoja talousarviosta 

Vuonna 2022 Journalistiliiton maksu työttömyyskassaan alenee 16,50 eurosta 8 euroon/jäsen/kuukausi. Näin ollen Journalistiliiton jäsenmaksutulot kasvavat. 

Niin kuin aiemmin Journalistiliiton talous nojaa vahvasti sijoitustoimintaan. Monena vuonna sijoitukset ovat tuottaneet yli miljoona euroa, viime kahden vuoden aikana tuotto on ollut alempi. 

Journalistiliitolla on noin 24 miljoonaa euroa sijoituksissa, pääosin osakkeissa. 

Jäsenmaksut 

Valtuuston syyskokouksessa vahvistettiin seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2022:  

Työsuhteisten jäsenmaksu 1,40% 

Yrittäjien ja freelancereiden, jotka eivät ole työttömyyskassan jäseniä, kiinteä jäsenmaksu 20,00 euroa/kk   

Opiskelijat: 4,00 euroa/kk 

Vuoden 2022 budjetti pähkinänkuoressa (suluissa vuoden 2020 tilinpäätöksen tiedot) 

Jäsenmaksutuotot 3,34 miljoonaa euroa (2,99 miljoonaa euroa) 

Henkilöstökulut -2,08 miljoonaa euroa (-2,01 miljoonaa euroa) 

Muut kulut -2,18 miljoonaa euroa (-1,73 miljoonaa euroa) 

Tulos ennen sijoitustoimintaa: -929 190 euroa (-759 200 euroa) 

Sijoitustoiminnan tuotot: 985 000 euroa (573 200 euroa) 

Tilikauden tulos: 55 810 (-186 000 euroa)