Ett medlemsbrev har i dag skickats till Journalistförbundets medlemmar där man ber dem svara på en enkät om hot. I bakgrunden ligger förbundets oro för hatprat och hot mot journalister. Om du är medlem, öppna länken som skickats till din e-post och svara på enkäten så for som möjligt.

Så här lyder medlemsbrevet:

Bästa medlem i Journalistförbundet,

Hatprat samt hot och hatkampanjer mot journalister har blivit vanligare. Vi är oroliga 
för utvecklingen och vill granska hur omfattande problemet är. På det sättet kan vi 
bättre påverka myndigheter och arbetsgivare.

Hjälp oss att skapa oss en bättre bild av hur många av Journalistförbundets medlemmar som 
på grund av sitt arbete utsatts för hot. Berätta om dina erfarenheter för tidningen 
Journalisten. I länken finns en webbenkät, vilken inte tar mer än några minuter att svara 
på.

Med vänliga hälsningar,

Hanne Aho, Journalistförbundets ordförande

Tidningen Journalistens redaktion