Kollektiivinen neuvotteluoikeus on Journalistiliiton mukaan paras tapa parantaa freelancereiden ja itsensätyöllistäjien työoloja. Liitto painottaa EU-komissiolle 22. helmikuuta antamassaan lausunnossa, että tämä koskee sekä alustatyötä tekeviä että perinteisillä, myös luovilla aloilla työskenteleviä itsensätyöllistäjiä.

”Kollektiivinen neuvotteluoikeus ei saa rajoittua ainoastaan alustatyötä tekeviin, vaan sen tulee koskea itsensätyöllistäjiä laajasti,” sanoo Journalistiliiton juristi Eveliina Heinilä.

Suurin osa freelance-journalisteista työskentelee rinnakkain työsuhteisteisten journalistien kanssa. Itsensätyöllistäjät ovat selvästi heikommassa neuvotteluasemassa, ja siksi heidän taloudellinen asemansa media-alalla on huomattavasti heikompi kuin alan työsuhteisilla.

Journalistiliiton mukaan kollektiivisen neuvotteluoikeuden salliminen parantaa merkittävästi itsensätyöllistäjien asemaa. He tarvitsevat suojaa ja parempia työoloja. Liitto korostaa, että itsensätyöllistäjien työehtosopimuksista on neuvoteltava järjestäytyneiden työmarkkinaosapuolten kesken.

Komission joulukuussa antamassa tiedonannossa mainitaan yhtenä esimerkkinä itsensätyöllistäjistä juuri freelancer-journalistit. Teksti on ollut talven aikana lausuntokierroksella. ”Lausuntojen perusteella komission valmistelee lopullisen ohjeen, joka tulisi voimaan ensi kevään aikana”, Heinilä kertoo.

Journalistiliiton lausunto EU-komissiolle 22.2.2022

EU-komission tiedonanto 9.12.2021. 

Aiempia Journalistiliiton kannanottoja:

15.12.2021 Itsensätyöllistäjien neuvotteluoikeus etenee EU:ssa

4.2.2021 Journalistiliitto EU-komissiolle: itsensätyöllistäjille kollektiivinen neuvotteluoikeus