Tuotantoyhtiöitä koskevia ohjeita on uusittu 26.3.2020. Katso päivitetyt ohjeet täältä. 

 

Journalistiliitto, suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvoja APFI, Näyttelijäliitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ja Suomen elokuvasäätiö SES ovat yhdessä antaneet ohjeet, joilla pyritään välttämään koronavirustartunnat av-tuotannoissa.

Järjestöt ja SES ymmärtävät ja tukevat alan toimijoita parhaansa mukaan tässä vaikeassa ja ennakoimattomassa tilanteessa.

Järjestöt ja SES pitävät tärkeänä, että tuotantojen jatkuminen turvataan kuitenkin niin, että työturvallisuudesta ja työntekijöiden terveydestä pidetään erityistä huolta.

Ohjeet av-tuotannoille:

  1. Käynnissä olevia kuvauksia ei tarvitse keskeyttää eikä uusien kuvausten käynnistämistä lykätä, ellei myöhemmistä viranomaismääräyksistä muuta johdu.
  2. Tuotannoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen sekä työskentelyolosuh­teiden ja -ympäristön terveellisyyteen.
  3. Tuotannoissa tulee välttää tarpeettomia lähikontakteja, huolehtia työympäristön hygiee­nisyydestä ja pintojen puhtaudesta sekä kartoittaa ne työryhmän jäsenet jotka itse kuuluvat riskiryhmään tai joiden kotitaloudessa on riskiryhmään kuuluva henkilö. THL:n ohjeet löytyvät täältä.
  4. Poikkeuksellinen tilanne edellyttää kaikilta tuotantoihin osallistuvilta erityistä yhteistyökykyä, vuoropuhelua ja joustavuutta.