Uutiset / 12.09.2018

SLP Kustannus maksamaan korvauksia irtisanotuille

Tuomio liittyy SLP Kustannuksessa keväällä 2015 käytyihin yt-neuvotteluihin. Yhtiö oli päättänyt nyt korvauksia saaneiden työsuhteet irtisanomalla heidät taloudellisin, tuotannollisin ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvin perustein. Käräjäoikeus katsoi, että yhtiö oli tehnyt päätökset irtisanomisista ja niiden taustalla vaikuttavista seikoista jo ennen yt-menettelyjen päättymistä. Myös tiedonantovelvollisuutta irtisanottujen valinnassa noudatettavista periaatteista oli rikottu. Päätökset oli oikeuden mukaan kuitenkin tehty vasta neuvottelujen loppuvaiheessa, ja virheiden katsottiin johtuvan lähinnä työnantajan huolimattomuudesta. Journalistiliiton lakimies Sanna Nikula on tyytyväinen päätökseen. "On tärkeää muistaa, että yt-neuvottelut pitää käydä loppuun asti, ennen kuin mahdollisista irtisanomisista päätetään", Nikula sanoo. Neuvottelujen taustalla olivat Kainuun Sanomien kuusipäiväistäminen, sunnuntaijakelun loppuminen sekä organisaation muutokset. SLP Kustannus tuomittiin maksamaan kaikille irtisanotuille 5000 euron korvaus. Tuomio ei ole lainvoimainen.      

Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.