Tuomio liittyy SLP Kustannuksessa keväällä 2015 käytyihin yt-neuvotteluihin. Yhtiö oli päättänyt nyt korvauksia saaneiden työsuhteet irtisanomalla heidät taloudellisin, tuotannollisin ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvin perustein.

Käräjäoikeus katsoi, että yhtiö oli tehnyt päätökset irtisanomisista ja niiden taustalla vaikuttavista seikoista jo ennen yt-menettelyjen päättymistä. Myös tiedonantovelvollisuutta irtisanottujen valinnassa noudatettavista periaatteista oli rikottu.

Päätökset oli oikeuden mukaan kuitenkin tehty vasta neuvottelujen loppuvaiheessa, ja virheiden katsottiin johtuvan lähinnä työnantajan huolimattomuudesta.

Journalistiliiton lakimies Sanna Nikula on tyytyväinen päätökseen.

”On tärkeää muistaa, että yt-neuvottelut pitää käydä loppuun asti, ennen kuin mahdollisista irtisanomisista päätetään”, Nikula sanoo.

Neuvottelujen taustalla olivat Kainuun Sanomien kuusipäiväistäminen, sunnuntaijakelun loppuminen sekä organisaation muutokset.

SLP Kustannus tuomittiin maksamaan kaikille irtisanotuille 5000 euron korvaus. Tuomio ei ole lainvoimainen.