Lausunnot / 20.11.2017

SJL: ”Tiedon käyttämisen mahdollisuudet huomioitava jo tietoa kerättäessä”

"Tiedonhallinta on toteutettava julkisuuden toteuttamisen mahdollistavalla ja julkisuusperiaatetta tukevalla tavalla. Tiedon käyttämisen eri mahdollisuudet on otettava huomioon jo tietoa kerättäessä ja tallennettaessa. Lainsäädännön ajanmukaisuuden lisäksi on huolehdittava muun muassa tekniikan toimivuudesta, henkilöstön osaamisesta ja sopimushallinnasta." Muun muassa näin toteaa Journalistiliitto valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa, joka koskee tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjauksia.
Lausunnon voit lukea klikkaamalla tästä.

Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Journalistiliitto pitää pyrkimystä ohjata sovittelutoiminnan sisältöä ja rajoittaa valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia sovintoehdotusten tekemiseen lainsäädännöllä haitallisena. Journalistiliiton 19.6.2024 antama lausunto luettavissa tästä.

Lausunto selvityksestä Suomen malli tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteeksi

Journalistiliiton lausunto löytyy tästä pdf-liitteestä.

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.