Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

SJL:n lakimies Panama-jutusta: “Verottajan kotietsinnät olisivat lainvastaisia”

“Journalistien työpaikoille ja kotiin kohdistuvat kotietsinnät on säännönmukaisesti todettu laittomiksi”, kirjoittaa Journalistiliiton lakimies Jussi Salokangas.

Verottaja on tiedotusvälineiden mukaan pyytänyt Yleisradiota kotietsinnän uhalla luovuttamaan kaiken toimituksellisen aineiston ja asiakirjat, jotka liittyvät Panama-papereihin. Kotietsinnät kohdistuisivat Yleisradioon ja sen toimittajien koteihin.

Verottajalla on laissa säädetty sivullisen tiedonsaantioikeus. Se perustuu verotusmenettelylakiin, jossa jokaiselle on säädetty tiedonantovelvollisuus. Verottajan on kuitenkin otettava huomioon myös muu lainsäädäntö: julkisen vallan tulee perustua lakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Lähdesuoja perustuu Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaan numero 10. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on vahvistanut, että journalistiset lähteet ovat sananvapauden ydinaluetta, eivätkä viranomaiset voi velvoittaa journalisteja luovuttamaan lähteitä pakolla. Journalistien työpaikoille ja kotiin kohdistuvat kotietsinnät on säännönmukaisesti todettu laittomiksi.

EIT suojaa mediaa vallan vahtikoirana. Se on todennut, että media voisi näyttää yleisön silmissä epäluotettavalta, jos viranomaiset voisivat saada luottamuksellisia asiakirjoja. Tämä johtaisi jatkossa siihen, etteivät yksittäiset kansalaiset uskaltaisi vuotaa tietojaan journalisteille.

Ihmisoikeussopimuksen mukaan lähdesuojaan puuttuminen vaatii demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömän syyn. Suomi on tehnyt useita tiedonvaihtosopimuksia toisten jäsenvaltioiden kanssa. Niiden pohjalta verottaja voi saada verotietoja suoraan toisilta sopimuksen allekirjoittaneilta valtioilta.

Sopii kysyä, miksi verottaja ei käytä helpompaa tiedonsaantioikeuttaan, vaan esittää vaatimuksiaan Yleisradiolle ja sen yksittäisille toimittajille. Tämä ei ainakaan ole oikeassa suhteessa tavoiteltaviin päämääriin.

Jussi Salokangas

lakimies

Suomen Journalistiliitto