Lausunnot / 21.09.2017

SJL lausunnossaan: Ylen strategiasta päättäminen ei saa koskea journalistista sisältöä

”Yleisradion hallintoneuvoston tulee jatkuvasti valvoa, että reilut työehdot ja laatu toteutuvat ulkopuolisissa hankinnoissa”, toteaa Journalistiliitto lausunnossaan Yleisradion strategiasta. Liitto huomauttaa, että Yleisradion pitää tilaajavastuulain hengessä valvoa, että sen tilaamissa tuotannoissa noudatetaan lakiin ja työehtosopimuksiin kirjattuja pelisääntöjä. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että Yleisradiolle tehtävien tuotantoyhtiöiden on sitouduttava työehtosopimuksen ehtoihin. Ostaminen ulkopuolelta ei saa olla itseistarkoitus, eikä työtä saa keinotekoisesti siirtää Yleisradion ulkopuolelle. Lausunnossa muistutetaan myös, että Yleisradion strategiasta päättäminen ei saa koskea ohjelmapolitiikkaa ja journalistisia sisältöjä. Strategiasta päättäminen annettiin yleisradiolakia uudistettaessa poliitikoista koostuvan hallintoneuvoston tehtäväksi. Ennen kesällä 2017 voimaan tullutta uudistusta strategiasta päätti Ylen hallitus, johon kuuluu erityisasiantuntijoita ja Ylen henkilöstön edustaja.   LIITE: Lausunto Yleisradion strategiasta

Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Journalistiliitto pitää pyrkimystä ohjata sovittelutoiminnan sisältöä ja rajoittaa valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia sovintoehdotusten tekemiseen lainsäädännöllä haitallisena. Journalistiliiton 19.6.2024 antama lausunto luettavissa tästä.

Lausunto selvityksestä Suomen malli tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteeksi

Journalistiliiton lausunto löytyy tästä pdf-liitteestä.

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.